Co zrobić, gdy przychodzi pacjent ze skierowaniem na konkretne zabiegi od lekarza niebędącego specjalistą w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji w chorobach narządów ruchu?

Zgodnie z wprowadzoną zmianą przepisów zniesiono, w przypadku świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii domowej obligatoryjność wskazania w skierowaniu: opisu dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację oraz zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczby poszczególnych zabiegów w cyklu. Co do zasady skierowania nie powinny […]

Czytaj dalej

Nie posiadam umowy wolontariackiej. Co teraz?

– Co jeśli nie podpisałem umowy wolontariackiej, a byłem wolontariuszem? Czy na podstawie zaświadczenia – liczy mi się ten czas do stażu zawodowego? Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw doprecyzowała, że fizjoterapeuta może wykonywać zawód także w ramach wolontariatu. Celem udokumentowania takiej formy wykonywania zawodu […]

Czytaj dalej

Wolontariat + praca zawodowa w innym miejscu

Czy jeśli jestem wolontariuszem jako fizjoterapeuta, a zawodowo zajmuję się czymś innym to czy okres wolontariatu liczy się do stażu zawodowego? Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw doprecyzowała, że fizjoterapeuta może wykonywać zawód także w ramach wolontariatu. Brak jest natomiast regulacji, w jakim wymiarze jest […]

Czytaj dalej

Kiedy osiągnę samodzielność zawodową?

– Kiedy osiągnę samodzielność zawodową i co to oznacza? – Czy po przepracowaniu odpowiedniego okresu muszę to zgłosić do KIF, czy z dnia na dzień dostałem nowe kompetencje i pracuje na nowych zasadach? Zgodnie z art. 4 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U z. 2022 r. […]

Czytaj dalej

Czy można stracić Prawo Wykonywania Zawodu?

– Czy można stracić prawo wykonywania zawodu? – A co jeśli nie będę pracować przez 3 lata (czyli nie będę wykonywać zawodu przez okres dłuższy niż rok?) – A co jeśli będę na L4 macierzyńskim i potem na urlopie wychowawczym (czyli ponad rok)? Art. 26 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty stanowi, że prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty wygasa […]

Czytaj dalej

Komu podlega fizjoterapeuta w placówkach typu ZOL?

Placówki typu ZOL są podmiotami leczniczymi, a więc mają do nich zastosowanie przepisy dotyczące podmiotów leczniczych. Odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym ponosi kierownik (w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej). W ustawie o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.) brak jest przepisu, z którego wynikałby obowiązek koordynacji zadań fizjoterapeutów wyłącznie […]

Czytaj dalej

Konsekwencje niespełnienia Ciągłego Doskonalenia Zawodowego

Jakie konsekwencje poniesie fizjoterapeuta w razie niespełnienia Ciągłego Doskonalenia Zawodowego? W obecnym stanie prawnym  ustawa o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.) nie przewiduje obowiązku doskonalenia zawodowego. Ciągłe Doskonalenie Zawodowe jest fakultatywne, a więc fizjoterapeuta nie poniesie konsekwencji w ramach odpowiedzialności zawodowej w przypadku niespełnienia CDZ. Niemniej jednak Krajowa Rada […]

Czytaj dalej

Czy będziemy mogli wypisywać skierowania?

W przepisach prawa brak jest szczegółowych regulacji na temat skierowań wystawianych przez fizjoterapeutów. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw w art. […]

Czytaj dalej

Czy mogę zatrudniać ludzi bez PWZFz do innych zadań?

Prowadzę jednoosobowa działalność i mam kilka kodów PKD (w tym usługi fizjoterapeutyczne). Czy mogę zatrudniać ludzi, którzy zajmują się innymi działkami mojej działalności i nie są fizjoterapeutami? Zgodnie z zasadą swobody działalności gospodarczej nie ma przeszkód, aby przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zatrudniał osoby specjalizujące się w innych dziedzinach. Należy jednak pamiętać, że działalność lecznicza, […]

Czytaj dalej