Podstawowym kodem  PKD jest 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna