Obowiązek statystyczny fizjoterapeutów

Informujemy, że wszystkie praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 2022r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Dz. […]

Czytaj dalej

Przekazywanie informacji do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji wprowadzony został na podmioty wykonujące działalność leczniczą nałożony obowiązek przesyłania informacji o posiadanych wyrobach medycznych i środkach ochrony osobistej. W przypadku praktyk zawodowych określone informacje należy przekazywać corocznie […]

Czytaj dalej

Obowiązek rejestracji praktyki zawodowej

Od dnia 31 października 2019 r. każdy fizjoterapeuta wykonujący świadczenia zdrowotne w ramach działalności gospodarczej, ma obowiązek posiadania wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jako podmiot leczniczy lub praktyka zawodowa. Wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej może wiązać się z odpowiedzialnością z tytułu wykroczenia na podstawie art. 60(1) § 1 […]

Czytaj dalej

Jak założyć własny gabinet?

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem, w którym podpowiadamy jak założyć własny gabinet odpowiedni dla Praktyk Zawodowych. pomoc.kif.info.pl/wp-content/uploads/2021/05/KIF_Jak-założyć-gabinet_maj-2021-1.pdf Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem KIF dotyczącym rozporządzenia Ministra Zdrowia na temat dokumentacji medycznej: https://kif.info.pl/obowiazek-prowadzenia-dokumentacji-medycznej-przez-fizjoterapeutow/

Czytaj dalej

Rejestr Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów jak dokonać wpisu?

Rejestr Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów – jak dokonać wpisu? Rejestracja praktyki zawodowej odbywa się za pośrednictwem strony:https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/  Dane kontaktowe administratora technicznego Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Telefon kontaktowy: 19 239 e-mail: rpwdl@cez.gov.pl Zapraszamy do zapoznania się z serią artykułów, które pomogą Państwu zarejestrować praktykę zawodową: Materiały do pobrania: Jakie wymagania powinien spełniać fizjoterapeuta aby zarejestrować praktykę […]

Czytaj dalej

Rejestr Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów – jak dokonać zmiany wpisu?

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą (jakim jest również praktyka zawodowa fizjoterapeuty), wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od […]

Czytaj dalej

Praktyka zawodowa – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Współpracuję z podmiotem leczniczym i dostaję od pracodawcy zlecenia na wyjazdy do pacjentów. Jaką formę praktyki wybrać? 93 i 95? Czy tylko 93? – Rekomendujemy wybór indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej wyłącznie w zakładzie leczniczym (93). Kto może zarejestrować grupową praktykę fizjoterapeutyczną? – Grupowa praktyka fizjoterapeutyczna może być zarejestrowana wyłącznie przez fizjoterapeutów. Zgodnie z art. 19a ustawy […]

Czytaj dalej

Możliwość wystawienia faktury za opłatę wniosku o wpis do rejestru praktyk zawodowych

Opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk zawodowych fizjoterapeutów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie ustawy o VAT, z uwagi na fakt, iż opłaty te wynikają z ustawowych regulacji dotyczących ograniczeń w zakresie wykonywania działalności leczniczej przez fizjoterapeutów jako członków samorządu zawodowego fizjoterapeutów. W związku z tym, z tytułu […]

Czytaj dalej

Uchwała nr 372/I KRF w sprawie rekomendacji regulaminu organizacyjnego praktyki fizjoterapeutycznej

W dniu 9 kwietnia 2019 r. Krajowa Rada Fizjoterapeutów podjęła uchwałę 372/I KRF w sprawie rekomendacji regulaminu organizacyjnego praktyki fizjoterapeutycznej. Krajowa Rada Fizjoterapeutów rekomenduje stosowanie regulaminu organizacyjnego praktyki fizjoterapeutycznej zgodnego z wzorem określonym w załączniku do uchwały. Dokument przedstawia zakres podstawowy, który powinien zostać rozwinięty i dostosowany do określonej praktyki zawodowej.

Czytaj dalej