Podmiot leczniczy – ważne punkty Księgi Rejestrowej

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest rejestrem nie tylko przeznaczonym dla fizjoterapeutycznych praktyk zawodowych ale również dla Fizjoterapeutów decydujących się otworzyć podmiot leczniczy. Docelowo podmiot leczniczy jest formą przeznaczoną do bardziej rozbudowanych struktur tj. szpitale czy przychodnie, jednak nie zawsze, podmiot leczniczy zakładają również indywidualni Fizjoterapeuci prowadzący np. jednoosobową działalność gospodarczy czy spółkę. Z […]

Czytaj dalej

Kasa fiskalna w praktyce fizjoterapeutycznej

Data publikacji 20.04.2021 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas: kas z papierowym zapisem kopii (można je było nabyć do 31 sierpnia 2019 r.) kas z elektronicznym zapisem (można nabyć do dnia 31 grudnia 2022 […]

Czytaj dalej

Obowiązek statystyczny fizjoterapeutów

Informujemy, że wszystkie praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. […]

Czytaj dalej

Uzupełnienie komunikatu dotyczącego rejestru BDO

W zeszłym tygodniu na stronie internetowej KIF ukazała się bardzo ważna informacja: „Fizjoterapeuci prowadzący podmioty wykonujące działalność leczniczą (tzn. podmioty lecznicze, indywidualne i grupowe praktyki fizjoterapeutyczne), będący wytwórcami odpadów obowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów – tj. m. in. odpadów medycznych – są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w […]

Czytaj dalej

Ważna informacja dla fizjoterapeutów prowadzących podmioty lecznicze oraz indywidualne i grupowe praktyki fizjoterapeutyczne dotycząca rejestru BDO

Fizjoterapeuci prowadzący podmioty wykonujące działalność leczniczą (tzn. podmioty lecznicze, indywidualne i grupowe praktyki fizjoterapeutyczne), będący wytwórcami odpadów obowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów – tj. m. in. odpadów medycznych – są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na […]

Czytaj dalej

NOWY OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY: przekazywanie informacji do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ)

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji wprowadzony został na podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązek przesyłania informacji o posiadanych wyrobach medycznych i środkach ochrony osobistej. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem […]

Czytaj dalej

Obowiązek rejestracji praktyki zawodowej

Od dnia 31 października 2019 r. każdy fizjoterapeuta wykonujący świadczenia zdrowotne w ramach działalności gospodarczej, ma obowiązek posiadania wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jako podmiot leczniczy lub praktyka zawodowa. Wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej może wiązać się z odpowiedzialnością z tytułu wykroczenia na podstawie art. 60(1) § 1 […]

Czytaj dalej

Jak założyć własny gabinet?

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem, w którym podpowiadamy jak założyć własny gabinet odpowiedni dla Praktyk Zawodowych. pomoc.kif.info.pl/wp-content/uploads/2021/05/KIF_Jak-założyć-gabinet_maj-2021-1.pdf Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem KIF dotyczącym rozporządzenia Ministra Zdrowia na temat dokumentacji medycznej: https://kif.info.pl/obowiazek-prowadzenia-dokumentacji-medycznej-przez-fizjoterapeutow/

Czytaj dalej

Komunikat dla fizjoterapeutów prowadzących praktyki zawodowe w sprawie obowiązku statystycznego.

W związku z kierowanymi do Izby zapytaniami o wypełnianie obowiązku statystycznego  przez osoby prowadzące praktyki fizjoterapeutyczne w ramach własnej działalności gospodarczej, pragniemy poinformować, iż zgodnie z informacją otrzymaną z CSIOZ obowiązek ten został ujęty w Programie badań statystycznych statystyki publicznej na 2021 rok. Zostaliśmy również poinformowani o trwających uzgodnieniach z Głównym Urzędem Statystycznym dotyczących objęcia […]

Czytaj dalej

Ważny komunikat w sprawie obowiązkowego OC

Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ważnym komunikatem w sprawie ubezpieczenia. Każdy fizjoterapeuta prowadzący praktykę ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. […]

Czytaj dalej