Kasa fiskalna w praktyce fizjoterapeutycznej

Data publikacji 20.04.2021 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas: kas z papierowym zapisem kopii (można je było nabyć do 31 sierpnia 2019 r.) kas z elektronicznym zapisem (można nabyć do dnia 31 grudnia 2022 […]

Czytaj dalej

Obowiązek statystyczny fizjoterapeutów

Praktyki fizjoterapeutyczne w statystykach MZ Decyzją MZ, fizjoterapeuci wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej zostali objęci obowiązkiem statystycznym za rok 2020 r. Krajowa Izba Fizjoterapeutów wystąpiła z propozycją hurtowego przekazania danych statystycznych wszystkich praktyk, co byłoby znaczącym ułatwieniem, jednak w obliczu obowiązujących przepisów nie jest to możliwe. Każdy fizjoterapeuta bowiem ponosi indywidualną odpowiedzialność za dane, […]

Czytaj dalej

Uzupełnienie komunikatu dotyczącego rejestru BDO

W zeszłym tygodniu na stronie internetowej KIF ukazała się bardzo ważna informacja: „Fizjoterapeuci prowadzący podmioty wykonujące działalność leczniczą (tzn. podmioty lecznicze, indywidualne i grupowe praktyki fizjoterapeutyczne), będący wytwórcami odpadów obowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów – tj. m. in. odpadów medycznych – są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w […]

Czytaj dalej

Ważna informacja dla fizjoterapeutów prowadzących podmioty lecznicze oraz indywidualne i grupowe praktyki fizjoterapeutyczne dotycząca rejestru BDO

Fizjoterapeuci prowadzący podmioty wykonujące działalność leczniczą (tzn. podmioty lecznicze, indywidualne i grupowe praktyki fizjoterapeutyczne), będący wytwórcami odpadów obowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów – tj. m. in. odpadów medycznych – są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na […]

Czytaj dalej

NOWY OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY: przekazywanie informacji do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ)

Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji wprowadzony został na podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązek przesyłania informacji o posiadanych wyrobach medycznych i środkach ochrony osobistej. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem […]

Czytaj dalej

Obowiązek rejestracji praktyki zawodowej

Od dnia 31 października 2019 r. każdy fizjoterapeuta wykonujący świadczenia zdrowotne w ramach działalności gospodarczej, ma obowiązek posiadania wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jako podmiot leczniczy lub praktyka zawodowa. Wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej może wiązać się z odpowiedzialnością z tytułu wykroczenia na podstawie art. 60(1) § 1 […]

Czytaj dalej

Jak założyć własny gabinet?

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem, w którym podpowiadamy jak założyć własny gabinet odpowiedni dla Praktyk Zawodowych. pomoc.kif.info.pl/wp-content/uploads/2021/05/KIF_Jak-założyć-gabinet_maj-2021-1.pdf Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem KIF dotyczącym rozporządzenia Ministra Zdrowia na temat dokumentacji medycznej: https://kif.info.pl/obowiazek-prowadzenia-dokumentacji-medycznej-przez-fizjoterapeutow/

Czytaj dalej

Komunikat dla fizjoterapeutów prowadzących praktyki zawodowe w sprawie obowiązku statystycznego.

W związku z kierowanymi do Izby zapytaniami o wypełnianie obowiązku statystycznego  przez osoby prowadzące praktyki fizjoterapeutyczne w ramach własnej działalności gospodarczej, pragniemy poinformować, iż zgodnie z informacją otrzymaną z CSIOZ obowiązek ten został ujęty w Programie badań statystycznych statystyki publicznej na 2021 rok. Zostaliśmy również poinformowani o trwających uzgodnieniach z Głównym Urzędem Statystycznym dotyczących objęcia […]

Czytaj dalej

Ważny komunikat w sprawie obowiązkowego OC

Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ważnym komunikatem w sprawie ubezpieczenia. Każdy fizjoterapeuta prowadzący praktykę ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. […]

Czytaj dalej

Rejestr Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów jak dokonać wpisu?

Rejestr Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów – jak dokonać wpisu? Rejestracja praktyki zawodowej odbywa się za pośrednictwem strony:https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/  Dane kontaktowe administratora technicznego Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Telefon kontaktowy: 19 457 e-mail: rpwdl@cez.gov.pl Zapraszamy do zapoznania się z serią artykułów, które pomogą Państwu zarejestrować praktykę zawodową: Materiały do pobrania: Jakie wymagania powinien spełniać fizjoterapeuta aby zarejestrować praktykę […]

Czytaj dalej