Obowiązek rejestracji praktyki zawodowej

Od dnia 31 października 2019r. każdy fizjoterapeuta wykonujący czynności fizjoterapeutyczne w ramach działalności gospodarczej, ma obowiązek posiadania wpisu w  Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jako podmiot leczniczy lub praktyka zawodowa. Wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej może wiązać się z odpowiedzialnością z tytułu wykroczenia na podstawie art. 60(1) § 1 Kodeksu wykroczeń. Zachęcamy […]

Czytaj dalej

Jak założyć własny gabinet?

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem, w którym podpowiadamy jak założyć własny gabinet odpowiedni dla Praktyk Zawodowych. pomoc.kif.info.pl/wp-content/uploads/2020/06/KIF_Jak-założyć-gabinet.pdf Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem KIF dotyczącym rozporządzenia Ministra Zdrowia na temat dokumentacji medycznej: https://kif.info.pl/obowiazek-prowadzenia-dokumentacji-medycznej-przez-fizjoterapeutow/

Czytaj dalej

Komunikat dla fizjoterapeutów prowadzących praktyki zawodowe w sprawie obowiązku statystycznego.

W związku z kierowanymi do Izby zapytaniami o wypełnianie obowiązku statystycznego  przez osoby prowadzące praktyki fizjoterapeutyczne w ramach własnej działalności gospodarczej, pragniemy poinformować, iż zgodnie z informacją otrzymaną z CSIOZ obowiązek ten został ujęty w Programie badań statystycznych statystyki publicznej na 2021 rok. Zostaliśmy również poinformowani o trwających uzgodnieniach z Głównym Urzędem Statystycznym dotyczących objęcia […]

Czytaj dalej

Ważny komunikat w sprawie obowiązkowego OC

Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ważnym komunikatem w sprawie ubezpieczenia. Każdy fizjoterapeuta prowadzący praktykę ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. […]

Czytaj dalej

Rejestr Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów jak dokonać wpisu?

Rejestr Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów – jak dokonać wpisu? Rejestracja praktyki zawodowej odbywa się za pośrednictwem strony: https://rpwdl.csioz.gov.pl/ Dane kontaktowe administratora technicznego Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Telefon kontaktowy: 19 457 e-mail: rpwdl@csioz.gov.pl Zapraszamy do zapoznania się z serią artykułów, które pomogą Państwu zarejestrować praktykę zawodową: Materiały do pobrania: Jakie wymagania powinien spełniać fizjoterapeuta aby zarejestrować […]

Czytaj dalej

Rejestr Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów – jak dokonać zmiany wpisu?

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą (jakim jest również praktyka zawodowa fizjoterapeuty), wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od […]

Czytaj dalej

Praktyka zawodowa – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Współpracuję z podmiotem leczniczym i dostaję od pracodawcy zlecenia na wyjazdy do pacjentów. Jaką formę praktyki wybrać? 93 i 95? Czy tylko 93? – Rekomendujemy wybór indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej wyłącznie w zakładzie leczniczym (93). Kto może zarejestrować grupową praktykę fizjoterapeutyczną? – Grupowa praktyka fizjoterapeutyczna może być zarejestrowana wyłącznie przez fizjoterapeutów. Zgodnie z art. 19a ustawy […]

Czytaj dalej

Komunikat dotyczący wymogów dla prowadzenia praktyk zawodowych fizjoterapeutów

W dniu 29 marca 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Rozporządzenie to określa szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Odnosi się ono także do praktyk zawodowych fizjoterapeutów. Wymagania te stanowią jeden z warunków koniecznych […]

Czytaj dalej

Możliwość wystawienia faktury za opłatę wniosku o wpis do rejestru praktyk zawodowych

Opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk zawodowych fizjoterapeutów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie ustawy o VAT, z uwagi na fakt, iż opłaty te wynikają z ustawowych regulacji dotyczących ograniczeń w zakresie wykonywania działalności leczniczej przez fizjoterapeutów jako członków samorządu zawodowego fizjoterapeutów. W związku z tym, z tytułu […]

Czytaj dalej