Czy muszę zaliczyć test językowy, aby otrzymać PWZFz, mając dyplom polskiej uczelni? Jestem obcokrajowcem.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty prawo wykonywania zawodu może otrzymać osoba, która m.in. wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Za wystarczające w zakresie spełnienia wymagania uznaje się przedstawienie dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim lub dyplomu publicznej szkoły policealnej lub niepublicznej szkoły policealnej o uprawnieniach […]

Czytaj dalej