Jak dokonać zmiany danych w KRF

Zgodnie z art. 32 Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty osoby wpisane do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów mają obowiązek zgłaszania zmian danych w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zmiany. I. Zmiany należy dokonać poprzez wypełnienie wniosku o zmianę danych w KRF, który jest dostępny na poniższej stronie KIF kif.info.pl/wnioski-do-krf/ Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający […]

Czytaj dalej

Wymiana dokumentu „prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”

W jaki sposób mogę wymienić dokument „prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”? Uchwała nr 120/I KRF reguluje możliwość wymiany dokumentu “prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” m.in. w przypadku jego zagubienia, zniszczenia, zmiany danych znajdujących się na dokumencie. Celem wymiany dokumentu należy wysłać wypełniony wniosek, który jest dostępny na poniższej stronie KIF wnioski-do-krf  Do wniosku należy dołączyć: zdjęcie w formacje 35×45 mm (wymogi dotyczące […]

Czytaj dalej

Dane udostępnione w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów

Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty art. 30 ust. 2 Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów jest jawny w zakresie następujących danych i informacji dotyczących Fizjoterapeuty: imienia i nazwiska, stopnia naukowego i tytułu naukowego (podczas rejestracji wniosków o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu weryfikowany był Państwa tytuł zawodowy tj. technik, licencjat, magister. Jeśli posiadają Państwo stopień lub tytuł naukowy, […]

Czytaj dalej