Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty art. 30 ust. 2 Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów jest jawny w zakresie następujących danych i informacji dotyczących Fizjoterapeuty:

  1. imienia i nazwiska, stopnia naukowego i tytułu naukowego (podczas rejestracji wniosków o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu weryfikowany był Państwa tytuł zawodowy tj. technik, licencjat, magister. Jeśli posiadają Państwo stopień lub tytuł naukowy, prosimy o jego podanie);
  2. nazwy pracodawcy.

Upublicznienie danej w postaci miejsca zatrudnienia jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa i nie są przewidziane odstępstwa od tej zasady.

Dane w postaci miejsca zatrudnienia można aktualizować za pośrednictwem elektronicznego wniosku o aktualizację danych w KRF. Wniosek elektroniczny, należy wypełnić i złożyć w Portalu Fizjoterapeuty.