Gdzie zgłosić fizjoterapeutę bez PWZFz?

Gdzie zgłosić fizjoterapeutę bez PWZFz?   Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty od dnia 1 czerwca 2018 roku, żadna osoba nie może pracować, prowadzić działalności gospodarczej lub zostać zatrudniona jako fizjoterapeuta nie widniejąc w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów. Osoba, która posiada wiedzę o łamaniu powyższego przepisu przez osobę, która mimo nieposiadania prawa wykonywania zawodu udziela świadczeń […]

Czytaj dalej

Dlaczego maile z odpowiedziami na pytania dotyczące kwestii prawnych kończą się klauzulą „Powyższe wyjaśnienia stanowią jedynie opinię w sprawie, nie są oficjalnym stanowiskiem Krajowej Izby Fizjoterapeutów i nie mogą stanowić podstawy do rozstrzygania wątpliwości organów stosujących przepisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.”?

Dlaczego maile z odpowiedziami na pytania dotyczące kwestii prawnych kończą się klauzulą „Powyższe wyjaśnienia stanowią jedynie opinię w sprawie, nie są oficjalnym stanowiskiem Krajowej Izby Fizjoterapeutów i nie mogą stanowić podstawy do rozstrzygania wątpliwości organów stosujących przepisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.”? Zamieszczana klauzula ma charakter informacyjny. Odpowiedzi udzielane w takiej formie przez KIF są opiniami […]

Czytaj dalej

Aktualizacja danych w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów

  Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty art. 30 ust. 2 Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów jest jawny w zakresie następujących danych i informacji dotyczących Fizjoterapeuty: 1) imienia i nazwiska, stopnia naukowego i tytułu naukowego (podczas rejestracji wniosków o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu weryfikowany był Państwa tytuł zawodowy tj. technik, licencjat, magister. Jeśli posiadają Państwo stopień lub tytuł naukowy, prosimy […]

Czytaj dalej

Wymiana dokumentu “prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”

W jaki sposób mogę wymienić dokument “prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”? Uchwała nr 120/I KRF reguluje możliwość wymiany dokumentu “prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” m.in. w przypadku jego zagubienia, zniszczenia, zmiany danych znajdujących się na dokumencie. Celem wymiany dokumentu należy wysłać wypełniony wniosek, który jest dostępny na poniższej stronie KIF https://kif.info.pl/dokumenty-kategorie/wnioski/ dołączając do niego dokument podlegający wymianie, tzn. wcześniej uzyskany […]

Czytaj dalej

Upublicznienie Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów jest jawny w zakresie następujących informacji dotyczących fizjoterapeuty: 1) imienia i nazwiska, stopnia naukowego i tytułu naukowego, 2) nazwy pracodawcy. Krajowe Rejestr Fizjoterapeutów dostępny jest na poniższej stronie www.kif.info/rejestr

Czytaj dalej

Zmiana danych w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów

W jaki sposób mogę dokonać zmiany danych w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów? Zgodnie z art. 32 Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty osoby wpisane do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów mają obowiązek zgłaszania zmian danych w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zmiany. Zmiany należy dokonać poprzez wypełnienie wniosku o zmianę danych w KRF, który jest dostępny na poniższej […]

Czytaj dalej

Zmiana tytułu zawodowego po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu

Posiadam tytuł licencjata, czy jeśli zdobędę tytuł magistra będę musiał płacić drugi raz za wydanie prawa do wykonywania zawodu ? Nie, opłata o wydanie prawa do wykonywania zawodu jest jednorazowa. Po uzyskaniu tytułu magistra będzie jedynie konieczność zgłoszenia tego faktu do Izby, celem aktualizacji danych. Zgodnie z art. 32 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty osoby wpisane […]

Czytaj dalej