Zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu

Fizjoterapeuta wpisany do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, ma możliwość zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. W celu wszczęcia procedury zrzeczenia, należy złożyć do Krajowej Izby Fizjoterapeutów oświadczenie, które dostępne jest na poniższej stronie KIF oraz dokument „prawo wykonywania zawodu” w postaci plastikowej legitymacji. Jednocześnie informujemy, że do dnia otrzymania oświadczenia przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, fizjoterapeuta zobowiązany […]

Czytaj dalej

Upublicznienie Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów jest jawny w zakresie następujących informacji dotyczących fizjoterapeuty: 1) imienia i nazwiska, stopnia naukowego i tytułu naukowego, 2) nazwy pracodawcy. Krajowe Rejestr Fizjoterapeutów dostępny jest na poniższej stronie www.kif.info/rejestr

Czytaj dalej