Zrzeczenie się prawa wykonywania zawodu

Fizjoterapeuta wpisany do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, ma możliwość zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. W celu wszczęcia procedury zrzeczenia, należy złożyć do Krajowej Izby Fizjoterapeutów oświadczenie, które dostępne jest na poniższej stronie KIF oraz dokument „prawo wykonywania zawodu” w postaci plastikowej legitymacji. Jednocześnie informujemy, że do dnia otrzymania oświadczenia przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, fizjoterapeuta zobowiązany […]

Czytaj dalej

Gdzie zgłosić osobę bez PWZFz?

Gdzie zgłosić osobę bez PWZFz? Zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Należy wskazać, że art. 136 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty stanowi, że udzielanie świadczeń z zakresu fizjoterapii bez uprawnień stanowi przestępstwo, a więc wyciągnięcie […]

Czytaj dalej

Dlaczego maile z odpowiedziami na pytania dotyczące kwestii prawnych kończą się klauzulą „Powyższe wyjaśnienia stanowią jedynie opinię w sprawie, nie są oficjalnym stanowiskiem Krajowej Izby Fizjoterapeutów i nie mogą stanowić podstawy do rozstrzygania wątpliwości organów stosujących przepisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.”?

Dlaczego maile z odpowiedziami na pytania dotyczące kwestii prawnych kończą się klauzulą „Powyższe wyjaśnienia stanowią jedynie opinię w sprawie, nie są oficjalnym stanowiskiem Krajowej Izby Fizjoterapeutów i nie mogą stanowić podstawy do rozstrzygania wątpliwości organów stosujących przepisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.”? Zamieszczana klauzula ma charakter informacyjny. Odpowiedzi udzielane w takiej formie przez KIF są opiniami […]

Czytaj dalej

Upublicznienie Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów jest jawny w zakresie następujących informacji dotyczących fizjoterapeuty: 1) imienia i nazwiska, stopnia naukowego i tytułu naukowego, 2) nazwy pracodawcy. Krajowe Rejestr Fizjoterapeutów dostępny jest na poniższej stronie www.kif.info/rejestr

Czytaj dalej

Zmiana tytułu zawodowego po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu

Posiadam tytuł licencjata, czy jeśli zdobędę tytuł magistra będę musiał płacić drugi raz za wydanie prawa do wykonywania zawodu ? Nie, opłata o wydanie prawa do wykonywania zawodu jest jednorazowa. Po uzyskaniu tytułu magistra będzie jedynie konieczność zgłoszenia tego faktu do Izby, celem aktualizacji danych. Zgodnie z art. 32 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty osoby wpisane […]

Czytaj dalej