Wymiana dokumentu “prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”

W jaki sposób mogę wymienić dokument “prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”? Uchwała nr 120/I KRF reguluje możliwość wymiany dokumentu “prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” m.in. w przypadku jego zagubienia, zniszczenia, zmiany danych znajdujących się na dokumencie. Celem wymiany dokumentu należy wysłać wypełniony wniosek, który jest dostępny na poniższej stronie KIF https://kif.info.pl/dokumenty-kategorie/wnioski/dołączając do niego określone we wniosku dokumenty. Tagi: zagubienie […]

Czytaj dalej

Upublicznienie Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów jest jawny w zakresie następujących informacji dotyczących fizjoterapeuty: 1) imienia i nazwiska, stopnia naukowego i tytułu naukowego, 2) nazwy pracodawcy. Krajowe Rejestr Fizjoterapeutów dostępny jest na poniższej stronie www.kif.info/rejestr

Czytaj dalej

Zmiana danych w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów

W jaki sposób mogę dokonać zmiany danych w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów? Zgodnie z art. 32 Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty osoby wpisane do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów mają obowiązek zgłaszania zmian danych w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zmiany. Zmiany należy dokonać poprzez wypełnienie wniosku o zmianę danych w KRF, który jest dostępny na poniższej […]

Czytaj dalej

Zmiana tytułu zawodowego po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu

Posiadam tytuł licencjata, czy jeśli zdobędę tytuł magistra będę musiał płacić drugi raz za wydanie prawa do wykonywania zawodu ? Nie, opłata o wydanie prawa do wykonywania zawodu jest jednorazowa. Po uzyskaniu tytułu magistra będzie jedynie konieczność zgłoszenia tego faktu do Izby, celem aktualizacji danych. Zgodnie z art. 32 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty osoby wpisane […]

Czytaj dalej