Rejestr Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów – jak dokonać wpisu?

Rejestracja praktyki zawodowej odbywa się za pośrednictwem strony:
https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/ 

Dane kontaktowe administratora technicznego Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Telefon kontaktowy: 19 239 e-mail: rpwdl@cez.gov.pl

Zapraszamy do zapoznania się z serią artykułów, które pomogą Państwu zarejestrować praktykę zawodową:

Materiały do pobrania:

Jakie wymagania powinien spełniać fizjoterapeuta aby zarejestrować praktykę fizjoterapeutyczną?

Rejestracja praktyki zawodowej w 4 krokach.

Krok 1 – zakładanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego

Krok 2 – zakładanie działalności gospodarczej

Krok 3 – wniesienie opłaty

Krok 4 – rejestracja praktyki