Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą (jakim jest również praktyka zawodowa fizjoterapeuty), wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Rejestracja zmiany wpisu praktyki zawodowej odbywa się za pośrednictwem strony: rpwdl.ezdrowie.gov.pl

Dane kontaktowe administratora technicznego Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Telefon kontaktowy: 19 239
e-mail: rpwdl@cez.gov.pl

Zapraszamy do zapoznania się z serią artykułów, które pomogą Państwu dokonać zmiany

Materiały do pobrania:

Obowiązek zmiany danych w rejestrze praktyk – kogo dotyczy
Krok 1 – wnieś opłatę za zmianę wpisu
Krok 2 – dokonaj zmiany wpisu w rejestrze praktyk