Od dnia 31 października 2019 r. każdy fizjoterapeuta wykonujący świadczenia zdrowotne w ramach działalności gospodarczej, ma obowiązek posiadania wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jako podmiot leczniczy lub praktyka zawodowa. Wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej może wiązać się z odpowiedzialnością z tytułu wykroczenia na podstawie art. 60(1) § 1 Kodeksu wykroczeń.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami które pomogą w procesie rejestracji:

Jak założyć własny gabinet? – Centrum Pomocy

Rejestr Praktyk Zawodowych Fizjoterapeutów jak dokonać wpisu? – Centrum Pomocy

Działalność lecznicza | Praktyki zawodowe – Centrum Pomocy