Specjalizacja

Na stronie CMKP znajdą Państwo informacje przeznaczona dla Fizjoterapeutów dot. specjalizacji: https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/fizjoterapeuci/programy-specjalizacji-dla-fizjoterapeutow Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego jest prowadzone przez podmioty będące placówkami medyczno-dydaktycznymi, po uzyskaniu akredytacji udzielonej przez dyrektora CMKP – Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w formie 3-letnich studiów podyplomowych Fizjoterapeuta uzyskuje tytuł specjalisty po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego, ustalonego programem specjalizacji i zdaniu […]

Czytaj dalej

Akredytacja ośrodków prowadzących specjalizację

Szkolenie specjalizacyjne mogą prowadzić jedynie akredytowane ośrodki, czyli takie, które zostały uznane przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego za właściwe i odpowiednie do przeprowadzenia procesu kształcenia. Uzyskanie akredytacji wymaga przygotowania ściśle określonych dokumentów i przesłania ich do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, gdzie dwa razy w roku zbiera się komisja akredytacyjna, która ocenia, czy dany ośrodek może […]

Czytaj dalej

Egzamin PESFZ – Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Fizjoterapeutów

Na stronie CEM znajdą Państwo informacje przeznaczona dla Fizjoterapeutów dot. PESFZ  www.cem.edu.pl/pesfz.php Zakres PESFZ jest zgodny z programem specjalizacji. PESFZ jest przeprowadzany dwa razy w roku w sesji wiosennej od dnia 2 maja do dnia 15 czerwca oraz w sesji jesiennej od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia. Składa  się z dwóch części w […]

Czytaj dalej