Możliwość wyszukania jednostek jakie uzyskały akredytację CMKP: kursy.cmkp.edu.pl/akredytacja

Szkolenie specjalizacyjne mogą prowadzić jedynie akredytowane ośrodki, czyli takie, które zostały uznane przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego za właściwe i odpowiednie do przeprowadzenia procesu kształcenia.

Uzyskanie akredytacji wymaga przygotowania ściśle określonych dokumentów i przesłania ich do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, gdzie dwa razy w roku zbiera się komisja akredytacyjna, która ocenia, czy dany ośrodek może uzyskać akredytację, a co za tym idzie prowadzić proces specjalizacji.