Jak można zapisać się na szkolenie/kiedy możliwe są zapisy na szkolenia?

Zapisy możliwe są poprzez Portal Fizjoterapeuty dostępny na stronie https://portal.kif.info.pl w zakładce Szkolenia KIF. W momencie zapisu na szkolenie poprzez Portal Fizjoterapeuty, automatycznie wysyłana jest mailem, na adres podany do kontaktu z KIF, wiadomość z potwierdzeniem uczestnictwa oraz informacjami organizacyjnymi (lokalizacja i godziny szkolenia). Uczestnik szkolenia ma możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 […]

Czytaj dalej

Dlaczego nie dostałem żadnej wiadomości o szkoleniu?

Informacje o zakwalifikowaniu się (lub niezakwalifikowaniu) na szkolenie przesyłane są wyłącznie drogą mailową. W przypadku braku wiadomości w skrzynce mailowej należy sprawdzić folderu typu spam/społeczności/oferty, bowiem mogła tam trafić wiadomość wysyłana z systemu rejestracyjnego

Czytaj dalej

Czy jestem na liście rezerwowej?

Nie są prowadzone zapisy na listy rezerwowe. Jeśli w wyniku rezygnacji któregoś z uczestników szkolenia pojawi się wolne miejsce, kontaktujemy się z kolejną zapisaną osobą. Zmiany na listach uczestników możliwe są do czwartku w tygodniu poprzedzającym szkolenie. Nie jest możliwe przepisywanie się na inne terminy oraz dopisywanie dodatkowych osób.

Czytaj dalej

Dlaczego nie jestem zapisany na szkolenie?

O zapisie do grupy uczestników decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymaganych warunków (PWZFz i uregulowane składki). Jeśli zapis został dokonany po wyczerpaniu dostępnych miejsc, podane zostały błędne dane lub składki są nieuregulowane, wtedy zgłoszenie jest odrzucane.

Czytaj dalej

Kiedy otrzymam potwierdzenie udziału w szkoleniu?

Ze względu na konieczność weryfikacji zgłoszeń pod kątem poprawności danych i uregulowanych składek, potwierdzenie wpisania do grupy uczestników danego szkolenia w wybranym terminie zostanie przesłane do środy do godziny 12:00. W marcu br. zostanie uruchomiony portal, który pozwoli na automatyczne zapisywanie się na wybrane szkolenie.

Czytaj dalej

Kto może zapisać się na szkolenia?

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające PWZFz oraz mające uregulowane składki członkowskie. Osoby, które podadzą błędne dane lub nie mają uregulowanych składek nie będą brane pod uwagę przy zapisach na szkolenie w ramach dostępnych miejsc. W szkoleniu mogą brać udział fizjoterapeuci spełniający powyższe warunki niezależnie od posiadanego tytułu zawodowego.

Czytaj dalej