Jak można zapisać się na szkolenie/kiedy możliwe są zapisy na szkolenia?

Zapisy możliwe są poprzez platformę Fizja. Szkolenia przeznaczone są dla fizjoterapeutek i fizjoterapeutów, bez względu na formę wykonywania zawodu, spełniających następujące kryteria naboru: – posiadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, – zatrudnienie lub współpraca z podmiotem leczniczym lub placówką świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności […]

Czytaj dalej

Dlaczego nie dostałem żadnej wiadomości o szkoleniu?

Informacje o zakwalifikowaniu się (lub niezakwalifikowaniu) na szkolenie przesyłane są wyłącznie drogą mailową. W przypadku braku wiadomości w skrzynce mailowej należy sprawdzić folderu typu spam/społeczności/oferty, bowiem mogła tam trafić wiadomość wysyłana z systemu rejestracyjnego

Czytaj dalej

Kto może zapisać się na szkolenia?

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające PWZFz oraz mające uregulowane składki członkowskie. Osoby, które podadzą błędne dane lub nie mają uregulowanych składek nie będą brane pod uwagę przy zapisach na szkolenie w ramach dostępnych miejsc. W szkoleniu mogą brać udział fizjoterapeuci spełniający powyższe warunki niezależnie od posiadanego tytułu zawodowego.

Czytaj dalej