Zapisy możliwe są poprzez platformę Fizja. Szkolenia przeznaczone są dla fizjoterapeutek i fizjoterapeutów, bez względu na formę wykonywania zawodu, spełniających następujące kryteria naboru:

– posiadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty,

– zatrudnienie lub współpraca z podmiotem leczniczym lub placówką świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności albo zarejestrowana i aktywna praktyka zawodowa,

– opłacona składka członkowska z tytułu przynależności do Samorządu Zawodowego,

– wykonywanie zawodu na terenie RP.

Więcej szczegółów jak dokonać rejestracji, znajdą Państwo na stronie:
Fizja – darmowe szkolenia dla fizjoterapeutów od KIF