W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające PWZFz oraz mające uregulowane składki członkowskie. Osoby, które podadzą błędne dane lub nie mają uregulowanych składek nie będą brane pod uwagę przy zapisach na szkolenie w ramach dostępnych miejsc.

W szkoleniu mogą brać udział fizjoterapeuci spełniający powyższe warunki niezależnie od posiadanego tytułu zawodowego.