Jak dokonać rejestracji?

Formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty dostępny jest pod adresem: https://kif.info.pl/rejestracja/. Prosimy o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po poprawnym wypełnieniu formularza i jego wysłaniu, na podany podczas rejestracji email otrzymają Państwo komunikat z dalszymi instrukcjami. Otrzymany drogą mailową wniosek należy wydrukować, podpisać i wysłać pocztą tradycyjną na wskazany w instrukcji adres […]

Czytaj dalej

Rejestrowałam/em się kilka miesięcy temu, czy mogę nadal skorzystać z wygenerowanego wniosku?

Mogą Państwo nadal skorzystać z wcześniej rozpoczętej rejestracji. W dniu rejestracji elektronicznej na Państwa skrzynkę mailową wpłynęła wiadomość zawierająca wniosek oraz instrukcję dotyczącą dokumentów, które należy wysłać do Biura KIF. Kompletny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami prosimy przysłać do KIF zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami. Jeżeli nie odnajdują Państwo na swojej skrzynce mailowej wiadomości zawierającej wniosek, […]

Czytaj dalej

Jakie dokumenty należy złożyć by zostać zarejestrowanym w rejestrze oraz uzyskać PWZFz?

Po wypełnieniu formularza elektronicznego na stronie https://kif.info.pl/rejestracja/, należy wydrukować wygenerowany wniosek, podpisać we wszystkich wskazanych miejscach. Prosimy o sprawdzenie wszystkich danych, ze względu na fakt, że wiele z nich zostanie wydrukowanych na dokumencie PWZFz. Jeżeli po wydrukowaniu wniosku zauważyli Państwo błąd – prosimy o naniesienie zmiany długopisem i jej parafowanie. Prosimy o nie wysyłanie certyfikatów z […]

Czytaj dalej

Wypełniłam/em wniosek elektroniczny, co dalej?

Po wypełnieniu formularza elektronicznego na stronie https://kif.info.pl/rejestracja/, należy wydrukować wygenerowany wniosek, podpisać we wszystkich wskazanych miejscach. Prosimy o sprawdzenie wszystkich danych, ze względu na fakt, że wiele z nich zostanie wydrukowanych na dokumencie PWZFz. Jeżeli po wydrukowaniu wniosku zauważyli Panństwo błąd – prosimy o naniesienie zmiany długopisem i jej parafowanie. Prosimy o nie wysyłanie certyfikatów z […]

Czytaj dalej