Czy po weryfikacji odesłane zostaną zwrotnie do mnie kopie dyplomów?

Niestety, ale nadesłanych do rejestru dokumentów nie zwracamy (zostają umieszczone w archiwum Izby), dlatego zalecamy aby przesyłać do nas tylko notarialnie poświadczone kopie wszystkich dyplomów albo odpisy wydane przez uczelnie (które traktujemy jak oryginały). Do procesu rejestracji inne dyplomy, zaświadczenia czy certyfikaty nie są potrzebne.

Czytaj dalej

Wysłałam/em już wniosek, jakie są terminy?

Terminy reguluje art. 21. ust. 2 i 4 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty: Art. 21 Prawo wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej, Krajowa Rada Fizjoterapeutów. Krajowa Rada Fizjoterapeutów po przyjęciu wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie miesiąca od dnia jego złożenia, potwierdza otrzymanie wniosku oraz informuje wnioskodawcę o ewentualnych brakach, wzywając go do […]

Czytaj dalej

Zmiana tytułu zawodowego po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu

Posiadam tytuł licencjata, czy jeśli zdobędę tytuł magistra będę musiał płacić drugi raz za wydanie prawa do wykonywania zawodu ? Nie, opłata o wydanie prawa do wykonywania zawodu jest jednorazowa. Po uzyskaniu tytułu magistra będzie jedynie konieczność zgłoszenia tego faktu do Izby, celem aktualizacji danych. Zgodnie z art. 32 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty osoby wpisane […]

Czytaj dalej

Wysokość opłaty za wydanie prawa wykonywania zawodu

Kto ustalił taką stawkę (100 zł) za wydanie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu fizjoterapeuty? Stawka za wydanie prawa do wykonywania zawodu jest opłatą jednorazową i została ustalona przez Ministerstwo Zdrowia. Prawo wykonywania zawodu będzie wydawane w formie w pełni zabezpieczonej (nie do podrobienia) legitymacji ze zdjęciem i będzie wyprodukowane prze Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych. Ten […]

Czytaj dalej

Sytuacja fizjoterapeuty, który przebywa poza granicami Polski

Jak wygląda sytuacja z fizjoterapeutami, którzy ukończyli studia w Polsce, wyjechali np. do Niemiec tam uzyskali prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (uznanie dyplomu) pracują jako fizjoterapeuci, ale planują powrót do Polski i będą chcieli pracować w zawodzie. Muszą się teraz rejestrować i opłacać składkę? Zgodnie z Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2019 r. poz. […]

Czytaj dalej

Potwierdzenie możliwości uzyskania prawa wykonywania zawodu

W jaki sposób mogę potwierdzić, czy na podstawie posiadanego wykształcenia uzyskam prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty? Dyplomy potwierdzające kwalifikacje niezbędne do uzyskania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty określa art. 13 ust. 3 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Czy konkretny dyplom spełnia te wymogi można ustalić jedynie w ramach rozpatrzenia wniosku zainteresowanej osoby złożonego do Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Na […]

Czytaj dalej

Na jakie rzeczy należy zwrócić szczególną uwagę podczas kompletowania dokumentów przed wysłaniem ich do KIF?

Przed wysłaniem dokumentów do KIF prosimy o sprawdzenie czy: wygenerowany i wydrukowany po rejestracji 3 stronicowy wniosek został podpisany we wszystkich wskazanych miejscach, z uwzględnieniem miejscowości i daty (jeżeli podczas rejestracji popełniono błąd, należy go odręcznie poprawić na wydrukowanym wniosku i parafować dokonaną zmianę), do wniosku zostały dołączone wszystkie wymagane dokumenty, nie brakuje dyplomu potwierdzającego […]

Czytaj dalej