Czy po weryfikacji odesłane zostaną zwrotnie do mnie kopie dyplomów?

Niestety, ale nadesłanych do rejestru dokumentów nie zwracamy (zostają umieszczone w archiwum Izby), dlatego zalecamy aby przesyłać do nas tylko notarialnie poświadczone kopie wszystkich dyplomów albo odpisy wydane przez uczelnie (które traktujemy jak oryginały). Do procesu rejestracji inne dyplomy, zaświadczenia czy certyfikaty nie są potrzebne.

Czytaj dalej

Wysłałam/em już wniosek, jakie są terminy?

Terminy reguluje art. 21. ust. 2 i 4 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty: Art. 21 Prawo wykonywania zawodu stwierdza, na wniosek osoby zainteresowanej, Krajowa Rada Fizjoterapeutów. Krajowa Rada Fizjoterapeutów po przyjęciu wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie miesiąca od dnia jego złożenia, potwierdza otrzymanie wniosku oraz informuje wnioskodawcę o ewentualnych brakach, wzywając go do […]

Czytaj dalej

Na jakie rzeczy należy zwrócić szczególną uwagę podczas kompletowania dokumentów przed wysłaniem ich do KIF?

Przed wysłaniem dokumentów do KIF prosimy o sprawdzenie czy: wygenerowany i wydrukowany po rejestracji 3 stronicowy wniosek został podpisany we wszystkich wskazanych miejscach, z uwzględnieniem miejscowości i daty (jeżeli podczas rejestracji popełniono błąd, należy go odręcznie poprawić na wydrukowanym wniosku i parafować dokonaną zmianę), do wniosku zostały dołączone wszystkie wymagane dokumenty, nie brakuje dyplomu potwierdzającego […]

Czytaj dalej