Egzamin ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty organizowany przez Krajową Radę Fizjoterapeutów

Komisja egzaminacyjna: Krajowa Rada Fizjoterapeutów powołuje sześcioosobową komisję egzaminacyjną, w skład której wchodzą fizjoterapeuci oraz co najmniej jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku lub w zakresie filologia polska. Komisja egzaminacyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i sekretarza. Sekretarz komisji sporządza protokół przebiegu egzaminu, a podpisują go członkowie i przewodniczący. Sposób i tryb przeprowadzenia egzaminu: […]

Czytaj dalej