Możliwość zwolnienia z opłaty składek członkowskich osób, które nie wykonują zawodu fizjoterapeuty.

W związku z napływającymi licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości zwolnienia z opłaty składek członkowskich osób, które nie wykonują zawodu fizjoterapeuty, uprzejmie informujemy, co następuje. Obowiązek opłacania składek członkowskich przez członków samorządu zawodowego fizjoterapeutów wynika z art. 63 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. […]

Czytaj dalej

Czy magister bez 3-letniego doświadczenia, może samodzielnie przyjąć, zaplanować i poprowadzić fizjoterapię pacjenta, który ma skierowanie (bez wypisanych zabiegów) od ortopedy?

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U z 2018 r. poz. 465, z późn.zm.). Rozporządzenie określa minimalne wymogi które muszą spełnić świadczeniodawcy chcący realizować świadczenia gwarantowane, w tym również wizytę fizjoterapeutyczną, w ramach której odbywa się badanie […]

Czytaj dalej

Co oznacza, że fizjoterapeuta może “planować zabiegi”?

Jak wynika z przepisów rozporządzenia zmieniającego począwszy od 1 stycznia br. to fizjoterapeuta uprawniony do realizacji wizyty fizjoterapeutycznej (tj. fizjoterapeuta posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia, zwany dalej „specjalistą w dziedzinie fizjoterapii”, lub fizjoterapeuta posiadający tytuł magistra, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i […]

Czytaj dalej

Jak i kiedy zrealizować obowiązek konsultacji z lekarzem reh. leczniczej przy uzasadnionych wątpliwościach, jeśli jest fizycznie nieuchwytny na pierwszej wizycie lub w czasie trwania cyklu? Czy w sytuacji, gdzie miałoby to zaważyć na odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeuty, powinien on napisać odmowę do realizacji poszczególnych zabiegów (całego zlecenia)?

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, w przypadku uzasadnionych wątpliwości odnoszących się do zleceń lekarza w zakresie fizjoterapii, fizjoterapeuta ma prawo domagać się od lekarza, który wydał zlecenie, by uzasadnił potrzebę jego wykonania, a także prawo odmowy wykonania określonego świadczenia. Odmowę wykonania świadczenia fizjoterapeuta uzasadnia w dokumentacji medycznej i informuje o […]

Czytaj dalej

Kto określa, czy pacjent jest pilny czy nie?

Zgodnie z przepisami art. 6 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta „Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się […]

Czytaj dalej

Czy osoba bez wymaganego doświadczenia zawodowego może zmieniać zabiegi na skierowaniu, przeprowadzić wizytę fizjoterapeutyczną lub rozpisać zabiegi?

Tylko magister fizjoterapii z 3-letnim doświadczeniem w zawodzie lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii może określić, jakie zabiegi będzie obejmowała fizjoterapia u pacjenta skierowanego na świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej. Magister fizjoterapii nieposiadający wymaganego doświadczenia, osoba posiadająca tytuł licencjata i technika fizjoterapii uprawnieni są tylko do realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych.

Czytaj dalej

Kto prawnie odpowiada, jeśli zabieg na skierowaniu przez lekarza kierującego zaszkodzi pacjentowi?

W każdym przypadku odpowiedzialność zależy od okoliczności faktycznych i stopnia zawinienia i naruszenia przepisów prawa lub zasad aktualnej wiedzy medycznej. Należy jednak pamiętać, że zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym i zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty  fizjoterapeuta wykonuje zawód z należytą starannością, zgodnie z […]

Czytaj dalej

Czy placówka poniesie konsekwencje przyjmując skierowanie z rozpisanymi zabiegami?

Co do zasady skierowania nie powinny zawierać elementu dotyczącego wskazania zabiegów fizjoterapeutycznych (chyba, że zostały wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego lekarzem specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu). Skierowanie zawierające dodatkowe elementy jest ważne, nie jest natomiast wiążące w zakresie tych dodatkowych elementów – bowiem to do […]

Czytaj dalej

Czy NFZ zapłaci za wizytę fizjoterapeutyczną?

Zgodnie z zarządzeniem nr 183/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w  sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką warunkiem rozliczenia wizyty fizjoterapeutycznej jest odnotowanie tego faktu  w dokumentacji medycznej i opis zrealizowanych przez […]

Czytaj dalej

7. Czy wizyta fizjoterapeutyczna ma być prowadzona pierwszego dnia cyklu czy innego dnia?

Zgodnie z zarządzeniem nr 183/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w  sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką wizyta fizjoterapeutyczna jest realizowana na początku i na końcu danego cyklu zabiegów, z zastrzeżeniem, że […]

Czytaj dalej