Co do zasady skierowania nie powinny zawierać elementu dotyczącego wskazania zabiegów fizjoterapeutycznych (chyba, że zostały wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego lekarzem specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu). Skierowanie zawierające dodatkowe elementy jest ważne, nie jest natomiast wiążące w zakresie tych dodatkowych elementów – bowiem to do fizjoterapeuty należy zaplanowanie cyklu zabiegów.