Tylko magister fizjoterapii z 3-letnim doświadczeniem w zawodzie lub specjalista w dziedzinie fizjoterapii może określić, jakie zabiegi będzie obejmowała fizjoterapia u pacjenta skierowanego na świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej. Magister fizjoterapii nieposiadający wymaganego doświadczenia, osoba posiadająca tytuł licencjata i technika fizjoterapii uprawnieni są tylko do realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych.