Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej i dlaczego dotyczy on Fizjoterapeutów

Samodzielność zawodowa wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością za należyte, zgodne ze standardami i wiedzą medyczną wykonywanie obowiązków. Jednym z nich jest ustawowy obowiązek prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej. Od tego przepisu nie ma żadnych odstępstw. Każdy fizjoterapeuta ma więc bezwzględny obowiązek prawny prowadzenia dokumentacji medycznej i każdy pacjent ma prawo wglądu do swojej dokumentacji medycznej. […]

Czytaj dalej

Obowiązek prowadzenia dokumentacji elektronicznej przez fizjoterapeutyczne praktyki zawodowe

Na dzień dzisiejszy nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej praktyk zawodowych jedynie w formie elektronicznej. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.  w sprawie rodzajów, zakresu, i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania dozwolone jest na dzień dzisiejszy prowadzenie dokumentacji medycznej zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. § 1. 1. Dokumentacja […]

Czytaj dalej

Elementy dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna to chronologiczny zbiór danych, który dotyczy stanu zdrowia pacjenta i udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Obowiązkowe elementy dokumentacji medycznej prowadzonej przez fizjoterapeutę zostały opisane w § 54 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Zgodnie z przywołanym § 54 Zakład […]

Czytaj dalej

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Prowadzę praktykę 93 czy mam obowiązek prowadzić dokumentację medyczna ? Obowiązek prowadzeni dokumentacji medycznej dotyczy każdego Fizjoterapeuty udzielającego świadczeń leczniczych. Nie prowadziłam/łem wcześniej dokumentacji czy mam ją odtworzyć? Wpisu do dokumentacji medycznej dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, a zatem podmiot zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej na bieżąco odnotowuje w dokumentacji medycznej informacje wynikające […]

Czytaj dalej