Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej i dlaczego dotyczy on Fizjoterapeutów

Samodzielność zawodowa wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością za należyte, zgodne ze standardami i wiedzą medyczną wykonywanie obowiązków. Jednym z nich jest ustawowy obowiązek prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej. Od tego przepisu nie ma żadnych odstępstw. Każdy fizjoterapeuta ma więc bezwzględny obowiązek prawny prowadzenia dokumentacji medycznej i każdy pacjent ma prawo wglądu do swojej dokumentacji medycznej. […]

Czytaj dalej

Dokumentacja medyczna Fizjoterapeuty – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r

INFORMACJA W SPRAWIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Z dniem 15 kwietnia 2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, zwane dalej „rozporządzeniem”. Jest to długo wyczekiwana regulacja, wprowadzająca m.in. przepisy szczególne określające rodzaje i zakres dokumentacji medycznej prowadzonej w […]

Czytaj dalej

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi – Dokumentacja medyczna

1. Prowadzę praktykę 93 czy mam obowiązek prowadzić dokumentację medyczna? Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczy każdego fizjoterapeuty udzielającego świadczeń zdrowotnych. 2. Nie prowadziłam/łem wcześniej dokumentacji czy mam ją odtworzyć? Wpisu do dokumentacji medycznej dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, a zatem podmiot zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej na bieżąco odnotowuje w dokumentacji medycznej informacje […]

Czytaj dalej