W dniu 9 kwietnia 2019 r. Krajowa Rada Fizjoterapeutów podjęła uchwałę 375/I KRF przyjmującą stanowisko Krajowej Rady Fizjoterapeutów w sprawie prowadzenia dokumentacji medycznej w ramach praktyk zawodowych fizjoterapeutów.