Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji wprowadzony został na podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązek przesyłania informacji o posiadanych wyrobach medycznych i środkach ochrony osobistej. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem dotyczącym ww. obowiązku https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacy-uruchomienia-systemu-ewidencji-zasobow-ochrony-zdrowia.

Obowiązek nakłada konieczność zgłoszenia danych w terminie:

  • corocznie do dnia 15 stycznia w przypadku podmiotów leczniczych (innych niż szpitale liczące co najmniej 200 łóżek);
  • corocznie do dnia 31 stycznia w przypadku praktyk zawodowych.

System został uruchomiony w dniu 5 listopada, pełen zakres danych, jakie należy zgłaszać dostępna jest na stronie systemu:  https://sezoz.ezdrowie.gov.pl/MedicalProducts. Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieposiadania wyrobów bądź środków ochrony osobistej wymienionych w rozporządzeniu, nie ma obowiązku logowania na stronie systemu oraz zgłaszania braków.

Zachęcamy również do zapoznania się z pytaniami oraz odpowiedziami, dotyczącymi działania systemu https://sezoz.ezdrowie.gov.pl/Home/FAQ.

Powyższy obowiązek jest odrębny i niezwiązany z obowiązkiem sprawozdawczym do GUS!