Data ostatniej aktualizacji:

W świetle projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, opublikowanego na stronie NFZ w dniu 4 stycznia 2019 r. w celu przekazywania opinii warunkiem rozliczenia wizyty fizjoterapeutycznej jest odnotowanie tego faktu w dokumentacji medycznej i opis zrealizowanych przez fizjoterapeutę czynności na rzecz świadczeniobiorcy przez osobę uprawnioną do realizacji wizyty, określoną w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji.

Należy jednak podkreślić, że powyższe zarządzenie nie zostało jeszcze podpisane i czekamy na jego ostateczną wersję.