Zgodnie z zarządzeniem nr 183/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w  sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką warunkiem rozliczenia wizyty fizjoterapeutycznej jest odnotowanie tego faktu  w dokumentacji medycznej i opis zrealizowanych przez fizjoterapeutę czynności na rzecz świadczeniobiorcy przez osobę uprawnioną do realizacji wizyty, określoną w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji.

Produkt rozliczeniowy – wizyta fizjoterapeutyczna – jest realizowana na początku i na końcu danego cyklu zabiegów, z zastrzeżeniem, że fizjoterapeuta uzna, że nieprzeprowadzenie tej wizyty nie wpłynie na prawidłowość udzielonego świadczenia.

Waga punktowa wizyty fizjoterapeutycznej to 15 pkt rozliczeniowych.

Waga punktowa wizyty fizjoterapeutycznej w warunkach domowych 21 pkt rozliczeniowych.