Obowiązek rejestracji a urlop wychowawczy/rodzicielski itp.

Posiadam wykształcenie w zakresie fizjoterapii, nie pracuję w zawodzie, ponieważ przebywam na urlopie wychowawczym i w najbliższym czasie nie będę pracować zawodowo, proszę o informację, czy mimo to muszę się rejestrować, czy zrobić to gdy będę podejmować pracę w zawodzie? Jeżeli przebywając na urlopie wychowawczym osoba nie jest zatrudniona na stanowisku fizjoterapeuty i nie zamierza […]

Czytaj dalej

Egzamin PEF

Od kiedy obowiązuje egzamin PEF? Do egzaminu PEF przystępują tylko osoby, które rozpoczęły na jesieni 2017 roku jednolite 5-cio letnie studia magisterskie. Pierwsze egzaminy PEF planowane są na 2022 rok.  

Czytaj dalej

Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem

Dostałam wezwanie do prokuratury i mam zeznawać w ramach świadka. Czy mogę udzielić informacji o pacjencie i co wykonywałam z nim podczas pobytu u nas w ośrodku? Jakich informacji mogę udzielić? Na wstępie należy wskazać, że oczywiście osoba wezwana na Policję, czy też do Prokuratury w celu złożenia zeznań w charakterze świadka ma obowiązek się stawić […]

Czytaj dalej

Bezczynność zawodowa

Czy jeśli będę miała przerwę w pracy to stracę prawo do wykonywania zawodu? Przerwa w pracy przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat nie powoduje utraty prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, a obowiązek przeszkolenia przed powrotem do pracy zawodowej. Tę kwestię reguluje art. 11 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, zgodnie z którym fizjoterapeuta, […]

Czytaj dalej

Zadania Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Czym zajmuje się Krajowa Rada Fizjoterapeutów? Zadania KRF opisuje artykuł 77 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty: Do zakresu działania Krajowej Rady Fizjoterapeutów należy: 1) reprezentowanie samorządu wobec organów państwowych i samorządowych, sądów, organów Narodowego Funduszu Zdrowia, instytucji i organizacji; 2) wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów; 3) udzielanie opinii o projektach aktów prawnych oraz przedstawianie wniosków dotyczących […]

Czytaj dalej

Obowiązek przynależności do Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Czy będąc fizjoterapeutą mam obowiązek należeć do Izby? Tak, mówi o tym artykuł 3 ust. 2 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty( Dz. U. z 2019 r. poz. 952) Samorząd zawodowy fizjoterapeutów, zwany dalej „samorządem”, reprezentuje osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Przynależność […]

Czytaj dalej

Rejestracja w KIF a praca poza podmiotem leczniczym

Czy pracując w DPS/spa/klubie sportowym na stanowisku fizjoterapeuty mam obowiązek rejestracji w KIF? Aby móc wykonywać zawód fizjoterapeuty i posługiwać się tym tytułem zawodowym niezbędne jest posiadanie prawa wykonywania zawodu. Domy Pomocy Społecznej/spa/kluby sportowe nie są prowadzone w ramach działalności leczniczej, w związku z tym, do tej pracy nie jest konieczne posiadanie prawa wykonywania zawodu […]

Czytaj dalej

Staż zawodowy

Praca na umowę zlecenie Czy forma zatrudnienia na umowę zlecenie będzie zaliczana do stażu zawodowego? Art. 4 ust. 6 pkt 3 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty w brzmieniu od 1 kwietnia 2019 r. stanowi, że fizjoterapeuta może wykonywać zawód również na podstawie umowy cywilnoprawnej. Tak więc okres wykonywania zawodu na podstawie umowy zlecenie wliczany będzie do […]

Czytaj dalej

Założenie nowej działalności gospodarczej

Czy możliwe jest założenie działalności gospodarczej z tytułem magistra/licencjata fizjoterapii, po wejściu w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty? Przede wszystkim należy zaznaczyć, że na mocy ustawy nowelizującej, z upływem dnia 31 października 2019 r. fizjoterapeuta może udzielać świadczeń z zakresu fizjoterapii w ramach działalności leczniczej wyłącznie jako: podmiot leczniczy, lub praktyka zawodowa. Możliwość rejestracji indywidualnej […]

Czytaj dalej

Obowiązek posiadania prawa wykonywania zawodu

Od dnia 1 czerwca 2018 roku, zgodnie z zapisami ustawy o zawodzie fizjoterapeuty żadna osoba nie może pracować, prowadzić działalności gospodarczej lub zostać zatrudniona jako fizjoterapeuta nie widniejąc w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów. Krajowa Rada Fizjoterapeutów zgodnie z ustawą ma 3 miesiące od otrzymania kompletnych dokumentów na podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.

Czytaj dalej