Data ostatniej aktualizacji:

Czy pracując w DPS/spa/klubie sportowym na stanowisku fizjoterapeuty jest możliwość rejestracji w KIF?

Każda osoba spełniająca warunki określone w art. 13 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, w szczególności posiadająca dyplom określony w ust. 3 tego artykułu, ma prawo złożyć wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Wymaga podkreślenia, że tytułem zawodowym fizjoterapeuty może posługiwać się tylko osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty i wpisana do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.

Ustawa nowelizująca rozszerzyła katalog czynności, których wykonywanie uznaje się również za wykonywanie zawodu fizjoterapeuty. Dotyczy to w szczególności fizjoterapeutów wykonujących czynności w domach pomocy społecznej, placówkach oświatowych, klubach sportowych i centrach fitness oraz podmiotach świadczących usługi typu spa. Regulacja ta oznacza, że fizjoterapeuci wykonujący te same czynności zawodowe poza podmiotami wykonującymi działalność leczniczą nie będą tracili prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych po okresie 5 lat zatrudnienia w ww. jednostkach. Jednocześnie ustawa nowelizująca zawiera przepis, który pozwala zaliczyć do okresów doświadczenia w zawodzie fizjoterapeuty wykonywanie czynności zawodowych przed jej wejściem w życie, czyli wykonywanych w okresie, gdy nie stanowiły wykonywania zawodu fizjoterapeuty, zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.

Czy pracując w DPS/spa/klubie sportowym na stanowisku fizjoterapeuty mam obowiązek rejestracji w KIF?

Aby móc wykonywać zawód fizjoterapeuty i posługiwać się tym tytułem zawodowym niezbędne jest posiadanie prawa wykonywania zawodu.

Domy Pomocy Społecznej/spa/kluby sportowe nie są prowadzone w ramach działalności leczniczej, w związku z tym, do tej pracy nie jest konieczne posiadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty pod warunkiem, że nie używa się tytułu zawodowego fizjoterapeuty. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z treścią art. 138 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, posługiwanie się tytułem zawodowym fizjoterapeuty bez wymaganych uprawnień stanowi wykroczenie, podlegające karze grzywny. Wobec tego, jeżeli osoba zatrudniona jest na stanowisku fizjoterapeuty – bez względu na rodzaj placówki, w ramach której wykonywana jest przez niego praca – ma obowiązek posiadania prawa wykonywania zawodu.

Jedocześnie, na mocy ustawy nowelizującej, okresy zatrudnienia w takich placówkach zaliczane są do stażu w zawodzie fizjoterapeuty.