Czy pracując w DPS/spa/klubie sportowym na stanowisku fizjoterapeuty mam obowiązek rejestracji w KIF?

Aby móc wykonywać zawód fizjoterapeuty i posługiwać się tym tytułem zawodowym niezbędne jest posiadanie prawa wykonywania zawodu.

Domy Pomocy Społecznej/spa/kluby sportowe nie są prowadzone w ramach działalności leczniczej, w związku z tym, do tej pracy nie jest konieczne posiadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty pod warunkiem, że nie używa się tytułu zawodowego fizjoterapeuty. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z treścią art. 138 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, posługiwanie się tytułem zawodowym fizjoterapeuty bez wymaganych uprawnień stanowi wykroczenie, podlegające karze grzywny. Wobec tego, jeżeli osoba zatrudniona jest na stanowisku fizjoterapeuty – bez względu na rodzaj placówki, w ramach której wykonywana jest przez niego praca – ma obowiązek posiadania prawa wykonywania zawodu.

Jednocześnie, na mocy ustawy nowelizującej, okresy zatrudnienia w takich placówkach zaliczane są do stażu w zawodzie fizjoterapeuty.