Od dnia 1 czerwca 2018 roku, zgodnie z zapisami ustawy o zawodzie fizjoterapeuty żadna osoba nie może pracować, prowadzić działalności gospodarczej lub zostać zatrudniona jako fizjoterapeuta nie widniejąc w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów.

Osoby, które uzyskały kwalifikacje po dniu wejścia w życie ustawy (po 31 maja 2016 roku) przed rozpoczęciem wykonywania zawodu muszą uzyskać prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (uzyskać wpis do  Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów).

Krajowa Rada Fizjoterapeutów zgodnie z ustawą ma 3 miesiące od otrzymania kompletnych dokumentów na podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.