Czy jeśli będę miała przerwę w pracy to stracę prawo do wykonywania zawodu?

Przerwa w pracy przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat nie powoduje utraty prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, a obowiązek przeszkolenia przed powrotem do pracy zawodowej. Tę kwestię reguluje art. 11 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, zgodnie z którym fizjoterapeuta, który nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomić o tym Krajową Radę Fizjoterapeutów i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem fizjoterapeuty z tytułem magistra i 5-letnim stażem pracy lub z tytułem specjalisty w dziedzinie fizjoterapii.

Należy jednak podkreślić, że fizjoterapeuta traci prawo udzielania świadczeń zdrowotnych ale nie traci statusu fizjoterapeuty.

Szczegóły dotyczące stażu zawodowego oraz przeszkolenia zostały podjęte w formie Stanowska Krajowej Rady Fizjoterapeutów i ujęte w poniższych Uchwałach:

  1. UCHWAŁA NR 452/I KRF KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczącego ciągłości stażu zawodowego fizjoterapeuty i okresów bezczynności zawodowej https://kif.info.pl/file/2020/02/Uchw_452-I-KRF_-stanowisko_staz-zawodowy.pdf
  2. UCHWAŁA NR 453/I KRF KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeszkolenia fizjoterapeuty po przerwie w wykonywaniu zawodu https://kif.info.pl/file/2020/02/Uchw_453-I-KRF_przeszkolenie.pdf