Czy jeśli będę miała przerwę w pracy to stracę prawo do wykonywania zawodu?

Przerwa w pracy przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat nie powoduje utraty prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, a obowiązek przeszkolenia przed powrotem do pracy zawodowej. Tę kwestię reguluje art. 11 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, zgodnie z którym fizjoterapeuta, który nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomić o tym Krajową Radę Fizjoterapeutów i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem fizjoterapeuty z tytułem magistra i 5-letnim stażem pracy lub z tytułem specjalisty w dziedzinie fizjoterapii.

Należy jednak podkreślić, że fizjoterapeuta traci prawo udzielania świadczeń zdrowotnych ale nie traci statusu fizjoterapeuty.

Szczegóły dotyczące stażu zawodowego oraz przeszkolenia zostały podjęte w formie Stanowska Krajowej Rady Fizjoterapeutów i ujęte w poniższych Uchwałach:

1.UCHWAŁA NR 452/I KRF KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczącego ciągłości stażu zawodowego fizjoterapeuty i okresów bezczynności zawodowej

2.UCHWAŁA NR 453/I KRF KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeszkolenia fizjoterapeuty po przerwie w wykonywaniu zawodu

oraz zmieniająca ją

UCHWAŁA NR 588/I KRF KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW z dnia 13 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeszkolenia fizjoterapeutów po przerwie w wykonywaniu zawodu

Uwaga!

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii fizjoterapeuta powracający do wykonywania zawodu składa do KIF zawiadomienie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu i nie przechodzi przeszkolenia wstępnego i praktycznego. Musi on jednakże przez pierwsze 3 miesiące udzielać świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym lub praktyce zawodowej pod nadzorem wskazanego fizjoterapeuty.

Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 3 do uchwały nr 588/KRF (pobierz).

Dokument musi zostać niezwłocznie przekazany w oryginale do KIF z podpisami fizjoterapeuty powracającego do zawodu oraz fizjoterapeuty nadzorującego jego pracę przez pierwsze 3 miesiące udzielania świadczeń zdrowotnych.

W przypadku chęci rejestracji indywidualnej praktyki zawodowej jako jedynej formy wykonywania świadczeń zdrowotnych konieczne jest przejście przeszkolenia wstępnego i praktycznego.

Po okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii fizjoterapeuta powracający do wykonywania zawody w każdym przypadku będzie zobowiązany do przejścia pełnego przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu.

Artykuł o przeszkoleniu po bezczynności zawodowej: https://pomoc.kif.info.pl/przeszkolenie-po-5-latach-bezczynnosci-zawodowej/