Czy jeśli będę miała przerwę w pracy to stracę prawo do wykonywania zawodu?

Przerwa w pracy przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat nie powoduje utraty prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, a obowiązek przeszkolenia przed powrotem do pracy zawodowej. Tę kwestię reguluje art. 11 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, zgodnie z którym fizjoterapeuta, który nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomić o tym Krajową Radę Fizjoterapeutów i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem fizjoterapeuty z tytułem magistra i 5-letnim stażem pracy lub z tytułem specjalisty w dziedzinie fizjoterapii.

Należy jednak podkreślić, że fizjoterapeuta traci prawo udzielania świadczeń zdrowotnych ale nie traci statusu fizjoterapeuty.

Szczegóły dotyczące stażu zawodowego oraz przeszkolenia zostały podjęte w formie Stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów i ujęte w poniższej Uchwale:

UCHWAŁA NR 297/II KRF KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie przeszkolenia fizjoterapeutów po przerwie w wykonywaniu zawodu.

Artykuł o przeszkoleniu po bezczynności zawodowej:
https://pomoc.kif.info.pl/przeszkolenie-po-5-latach-bezczynnosci-zawodowej/