Data ostatniej aktualizacji:

 

Posiadam wykształcenie w zakresie fizjoterapii, nie pracuję w zawodzie, ponieważ przebywam na urlopie wychowawczym i w najbliższym czasie nie będę pracować zawodowo, proszę o informację, czy mimo to muszę się rejestrować, czy zrobić to gdy będę podejmować pracę w zawodzie?

Jeżeli przebywając na urlopie wychowawczym osoba nie jest zatrudniona na stanowisku fizjoterapeuty i nie zamierza wykonywać pracy lub prowadzić działalności gospodarczej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, to nie musi występować o PWZFz.

Jeżeli natomiast w trakcie urlopu wychowawczego osoba jest zatrudniona na stanowisku fizjoterapeuty, to rejestracja również ją obowiązuje.

Po maju 2018 roku nadal będzie możliwe uzyskanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Należy jednak pamiętać, że KIF ma 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku i do czasu uzyskania PWZFz nie będzie możliwe wykonywanie zawodu.

Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 11 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, fizjoterapeuta , który nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat ma odbyć 6-miesięczne pod nadzorem fizjoterapeuty z tytułem magistra specjalisty w dziedzinie fizjoterapii z posiadającego co najmniej 5-letni staż pracy. Innymi słowy fizjoterapeuta traci prawo udzielania świadczeń zdrowotnych ale nie traci statusu fizjoterapeuty. Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyjmuje, że okresy określone w art. 11 liczą się od dnia nabycia prawa wykonywania zawodu na podstawie przepisów ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Nie jest jednak jasna interpretacja przepisów prawa w kwestii bezczynności zawodowej, w odniesieniu do osób, które wystąpią o PWZFz po kilku latach od wejścia w życie ustawy. Tak więc jeżeli za kilka lat osoba będzie ubiegać się o przyznanie PWZFz nie wiemy, czy KIF nie będzie weryfikował kwestii doświadczenia zawodowego.

Jednocześnie informujemy, że można wystąpić o PWZFz i jednocześnie wnioskować o zwolnienie z opłaty składek na czas urlopu wychowawczego.

Zwolnienia z opłacania składki opisuje uchwała nr 13/I KRF/2017 zmieniona uchwałą nr 329/I KRF  ​w związku z uchwałą nr 328/ I KRF. Sam fakt nie podejmowania aktywności zawodowej związanej ze świadczeniem usług fizjoterapeutycznych nie stanowi podstawy dla wniosku o zwolnienie z opłaty składek członkowskich, by być zwolnionym należy jednocześnie spełniać wybrany warunek określony w uchwale nr 13.​

Więcej na temat możliwości wnioskowania o zwolnienie z opłaty składek członkowskich znajdą Państwo na poniższej stronie:

 

Możliwość zwolnienia z opłaty składek