Posiadam wykształcenie w zakresie fizjoterapii, nie pracuję w zawodzie, ponieważ przebywam na urlopie wychowawczym i w najbliższym czasie nie będę pracować zawodowo, proszę o informację, czy mimo to muszę się rejestrować, czy zrobić to gdy będę podejmować pracę w zawodzie?

Jeżeli przebywając na urlopie wychowawczym osoba nie jest zatrudniona na stanowisku fizjoterapeuty i nie zamierza wykonywać pracy lub prowadzić działalności gospodarczej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, to nie musi występować o PWZFz.

Jeżeli natomiast w trakcie urlopu wychowawczego osoba jest zatrudniona na stanowisku fizjoterapeuty, to rejestracja również ją obowiązuje.

Po maju 2018 roku nadal będzie możliwe uzyskanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Należy jednak pamiętać, że KIF ma 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku i do czasu uzyskania PWZFz nie będzie możliwe wykonywanie zawodu.

Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 11 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, fizjoterapeuta , który nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat ma odbyć 6-miesięczne pod nadzorem fizjoterapeuty z tytułem magistra specjalisty w dziedzinie fizjoterapii z posiadającego co najmniej 5-letni staż pracy.

Szczegóły dotyczące stażu zawodowego oraz przeszkolenia zostały podjęte w formie Stanowska Krajowej Rady Fizjoterapeutów i ujęte w poniższych Uchwałach:

  1. UCHWAŁA NR 452/I KRF KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie stanowiska Krajowej Rady Fizjoterapeutów dotyczącego ciągłości stażu zawodowego fizjoterapeuty i okresów bezczynności zawodowej https://kif.info.pl/file/2020/02/Uchw_452-I-KRF_-stanowisko_staz-zawodowy.pdf
  2. UCHWAŁA NR 453/I KRF KRAJOWEJ RADY FIZJOTERAPEUTÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeszkolenia fizjoterapeuty po przerwie w wykonywaniu zawodu https://kif.info.pl/file/2020/02/Uchw_453-I-KRF_przeszkolenie.pdf

Jednocześnie informujemy, że można wystąpić o PWZFz i jednocześnie wnioskować o zwolnienie z opłaty składek na czas urlopu wychowawczego.

Wysokość składki członkowskiej i szczegółowe zasady jej opłacania, w tym zwolnienia z obowiązku opłacania składki, zostały ustalone w Uchwale nr 351/ I KRF. Sam fakt nie podejmowania aktywności zawodowej związanej ze świadczeniem usług fizjoterapeutycznych nie stanowi podstawy dla wniosku o zwolnienie z opłaty składek członkowskich, by być zwolnionym należy jednocześnie spełniać wybrany warunek określony w Uchwale nr 351/ I KRF

Więcej na temat możliwości wnioskowania o zwolnienie z opłaty składek członkowskich znajdą Państwo na poniższej stronie: