Przed wysłaniem dokumentów do KIF prosimy o sprawdzenie czy:

  1. wygenerowany i wydrukowany po rejestracji 3 stronicowy wniosek został podpisany we wszystkich wskazanych miejscach, z uwzględnieniem miejscowości i daty (jeżeli podczas rejestracji popełniono błąd, należy go odręcznie poprawić na wydrukowanym wniosku i parafować dokonaną zmianę),
  2. do wniosku zostały dołączone wszystkie wymagane dokumenty,
  3. nie brakuje dyplomu potwierdzającego wykształcenie, np. dyplomu licencjata lub technika, w przypadku ukończenia studiów magisterskich II stopnia (uzupełniających),
  4. odpisy dyplomów są wydane w języku polskim oraz czy są oryginalne, lub czy są to kopie z poświadczeniem notarialnym,
  5. na dyplomach są widoczne pieczęcie uczelni oraz osób podpisujących dyplomy, w szczególności tzw. pieczęcie suche, które zazwyczaj nie są widoczne na kopii dokumentu, w takim przypadku notariusz powinien zaświadczyć, że na oryginale dokumentu pieczęcie znajdują się,
  6. na dyplomach znajdują się wszystkie podpisy (podpis posiadacza nazwiskiem aktualnym w dniu wydania dyplomu oraz uzyskania tytułu),
  7. na wszystkich dokumentach widnieje to samo imię i nazwisko, w przypadku różnic należy dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa,
  8. zdjęcie jest prawidłowe (format 35×45 mm).

Tagi: jak wypełnić wniosek? jakie dokumenty należy wysłać? jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?