Formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty dostępny jest pod adresem: https://kif.info.pl/rejestracja/.

Prosimy o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po poprawnym wypełnieniu formularza i jego wysłaniu, na podany podczas rejestracji email otrzymają Państwo komunikat z dalszymi instrukcjami. Otrzymany drogą mailową wniosek należy wydrukować, podpisać i wysłać pocztą tradycyjną na wskazany w instrukcji adres korespondencyjny dołączając do niego wymagane dokumenty.

Do wypełnienia wszystkich pól formularza przydatne będą poniższe dokumenty:

  1. Dowód osobisty,
  2. Dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie.