Odpisy w języku polskim, wystawione przez uczelnie nie muszą być potwierdzone przez notariusza. Prosimy tylko pamiętać, że przesłanych do nas dokumentów nie zwracamy (zostają umieszczone w archiwum Izby), dlatego zalecamy aby przesyłać tylko notarialnie poświadczone kopie wszystkich dyplomów.