Tak, wszystkie dokumenty (dyplomy) muszą być notarialnie potwierdzonymi kopiami (za zgodność z oryginałem) lub oryginałem – taki jest wymóg zapisany w ustawie. Kopia poświadczona notarialnie może dotyczyć zarówno oryginału jak i odpisu dyplomu.

Tagi: jak wypełnić wniosek? jakie dokumenty należy wysłać? jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?