Niestety, ale nadesłanych do rejestru dokumentów nie zwracamy (zostają umieszczone w archiwum Izby), dlatego zalecamy aby przesyłać do nas tylko notarialnie poświadczone kopie wszystkich dyplomów albo odpisy wydane przez uczelnie (które traktujemy jak oryginały). Do procesu rejestracji inne dyplomy, zaświadczenia czy certyfikaty nie są potrzebne.