Wnioskujący o przyznanie PWZFz, którzy ukończyli studia na kierunku innym niż fizjoterapia lub rehabilitacja ruchowa powinni do wniosku dołączyć suplement do dyplomu lub tzw. siatkę godzin wystawioną przez Uczelnię.