Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów jest jawny w zakresie następujących informacji dotyczących fizjoterapeuty:

1) imienia i nazwiska, stopnia naukowego i tytułu naukowego,

2) nazwy pracodawcy.

Krajowe Rejestr Fizjoterapeutów dostępny jest na poniższej stronie www.kif.info/rejestr