Fizjoterapeuta wpisany do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, ma możliwość zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

W celu wszczęcia procedury zrzeczenia, należy złożyć do Krajowej Izby Fizjoterapeutów oświadczenie, które dostępne jest na poniższej stronie KIF oraz dokument „prawo wykonywania zawodu” w postaci plastikowej legitymacji.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Krajowa Izba Fizjoterapeutów, al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa

Na kopercie prosimy odnotować „Zrzeczenie się pwz”

Jednocześnie informujemy, że do dnia otrzymania oświadczenia przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, fizjoterapeuta zobowiązany jest do opłaty składek członkowskich. Zaległość składek względem Krajowej Izby Fizjoterapeutów musi zostać uregulowana. W przypadku nadpłaty składek członkowskich, zostanie ona zwrócona na numer rachunku, z którego dokonano opłaty.

Zrzeczenie się „prawa wykonywania zawodu”, nie wyklucza możliwości ponownego wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. W każdym przypadku posiadanie tego prawa wiąże się z członkostwem w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów i obowiązkiem opłacania składek członkowskich, z wyjątkiem przypadków kiedy zachodzą przesłanki do zwolnienia z tego obowiązku.