W jaki sposób mogę wymienić dokument “prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”?

Uchwała nr 120/I KRF reguluje możliwość wymiany dokumentu “prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” m.in. w przypadku jego zagubienia, zniszczenia, zmiany danych znajdujących się na dokumencie.

Celem wymiany dokumentu należy wysłać wypełniony wniosek, który jest dostępny na poniższej stronie KIF wnioski-do-krf dołączając do niego dokument podlegający wymianie, tzn. wcześniej uzyskany dokument “prawo wykonywania zawodu” (pozostałych dokumentów takich jak uchwała, zaświadczenie nie należy odsyłać).

Numer konta KIF, na który należy wnieść opłatę w wysokości 50,00 złotych za wydanie nowego dokumentu prawo wykonywania zawodu:

59 1050 0161 5396 0000 0002 9511

w tytule przelewu należy wpisać “imię nazwisko, nr pwz …, wniosek o wydanie nowego dokumentu prawo wykonywania zawodu”

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne prosimy o przesłanie skanów wyżej wymienionych dokumentów na adres: rejestracja@kif.info.pl.

Jednocześnie informujemy że najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego należy przesłać papierowe oryginały dokumentów w celu zakończenia procedury.

Nieprzekazanie oryginałów dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkować wycofaniem wniosku.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa

Na kopercie prosimy odnotować „Wniosek o wydanie nowego dokumentu pwz”

Tagi: zagubienie dokumentu, zmieniłam nazwisko, aktualizacja danych, zmiana nazwiska