Od kiedy będzie możliwa rejestracja praktyki zawodowej ?

Od dnia 2 kwietnia 2019 r. istnieje możliwość rejestracji praktyk zawodowych fizjoterapeutów, przy czym do dnia 31 października 2019 r. będzie obowiązywał okres przejściowy. Po tym dniu będzie istniał bezwzględny obowiązek uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą czy to podmiotu leczniczego, czy też praktyki zawodowej w celu prowadzenia działalności leczniczej przez fizjoterapeutów. Brak […]

Czytaj dalej

Jaki jest koszt wpisu do rejestru praktyki zawodowej ?

Wpis do rejestru praktyki zawodowej podlega opłacie w wysokości 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru (zmiany w rejestrze są dokonywane po uiszczeniu […]

Czytaj dalej