W dniu 9 kwietnia 2019 r. Krajowa Rada Fizjoterapeutów podjęła uchwałę 372/I KRF w sprawie rekomendacji regulaminu organizacyjnego praktyki fizjoterapeutycznej.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów rekomenduje stosowanie regulaminu organizacyjnego praktyki fizjoterapeutycznej zgodnego z wzorem określonym w załączniku do uchwały. Dokument przedstawia zakres podstawowy, który powinien zostać rozwinięty i dostosowany do określonej praktyki zawodowej.