1. Co to jest OC?

OC to odpowiedzialność cywilna. Jeśli popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że jesteś winny wyrządzenia szkody, to będziesz zobowiązany ją naprawić. W zależności od wyroku sądu będziesz musiał naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie (np. koszt operacji, protez, ortez czy leków), często też zadośćuczynienie (za ból i cierpienie pacjenta), a nawet rentę (na opiekę i utrzymanie pacjenta, który np. utracił możliwość pracy). Na podstawie odpowiedniego ubezpieczenia szkodę naprawi za Ciebie Twój ubezpieczyciel.

  1. Czy każdy fizjoterapeuta jest objęty obowiązkiem posiadania polisy OC?

Każdy fizjoterapeuta posiadający własną działalność gospodarczą musi wykupić ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie różni się wysokością sumy ubezpieczenia (kwotą maksymalnej odpowiedzialności ubezpieczyciela), w zależności od formy prowadzenia działalności.

Jako podmiot leczniczy będziesz potrzebować wyższych sum ubezpieczenia. Jako praktyka fizjoterapeutyczna niższych (dokładne kwoty określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Pamiętaj jednak, że ustawowo wymagane ubezpieczenie OC nie chroni od wszystkiego. Mając polisę obowiązkową będziesz ubezpieczony w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych.

  1. Mam podmiot leczniczy i nie zamierzam zamieniać go w praktykę zawodową – czy muszę podjąć jakieś działania związane z ubezpieczeniem po 01.04.2019?

Nie. Jeśli nie chcesz przerejestrować podmiotu i zamieniać go w praktykę fizjoterapeutyczną – nie musisz podejmować żadnych działań. Obecna polisa ubezpieczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą jest ważna i nie trzeba jej zmieniać. Możesz przed jej zakończeniem sprawdzić, czy Twój zakład ubezpieczeń oferuje wyższe sumy ubezpieczenia niż minimalne, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów.

  1. Leczę pacjentów prywatnie. Czy muszę się ubezpieczyć w zakresie OC?

Zdecydowanie tak! Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Jeśli prowadzisz podmiot leczniczy bądź praktykę fizjoterapeutyczną – zrobi to za Ciebie Twój zakład ubezpieczeń – musisz jednak spełnić wynikający z ustawy obowiązek ubezpieczenia. Ustawodawca w ustawie o działalności leczniczej wprowadził obowiązek posiadania ubezpieczenia obowiązkowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

  1. Pracuję tylko na etacie. Czy muszę się ubezpieczyć po 01.04.2019r.

Choć nie masz takiego obowiązku, to zastanów się nad wyborem dobrowolnej polisy OC. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Jako pracownik etatowy ponosisz odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy do wysokości 3 Twoich wynagrodzeń. Może tak być w sytuacji, kiedy szkoda była wysoka, a Twój pracodawca nisko ubezpieczony i nie wystarczyło z jego polisy na pokrycie pełnej szkody. Poszukaj zakładu ubezpieczeń, który oferuje dobrowolne ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów.

  1. Czy jeśli kupię ubezpieczenie obowiązkowe, to będę ubezpieczony od wszystkiego?

Nie. Co prawda spełnisz wynikający z ustawy obowiązek ubezpieczenia, ale nie będziesz ubezpieczony od wszystkiego. Ustawodawca w ustawie o działalności leczniczej wprowadził obowiązek posiadania ubezpieczenia obowiązkowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Będziesz ubezpieczony w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych.

  1. Chcę zarejestrować praktykę. W jakim czasie muszę kupić polisę obowiązkową?

Polisę obowiązkowego ubezpieczenia musisz kupić przed zarejestrowaniem praktyki fizjoterapeutycznej! W trakcie przechodzenia procesu rejestracji praktyki będziesz poproszony o deklarację, że ten obowiązek spełniłeś. Ta deklaracja będzie później weryfikowana. Brak ubezpieczenia będzie oznaczał wykreślenie z rejestru praktyk i utratę możliwości zarobkowania w ramach praktyki fizjoterapeutycznej.

  1. Mam OC od dwóch miesięcy. Co się stanie z tą polisą jak założę praktykę?

Jeśli nie masz praktyki fizjoterapeutycznej ani podmiotu leczniczego, to jest to z pewnością polisa dobrowolnego ubezpieczenia OC. W momencie rejestracji podmiotu czy praktyki, będziesz musiał kupić ubezpieczenie obowiązkowe. Sprawdź, czy twój zakład ubezpieczeń oferuje możliwość rozwiązania aktualnej polisy dobrowolnej i przeniesienia części składki w poczet nowej polisy obowiązkowej.

  1. Czy jak złamię sobie rękę i przez miesiąc nie będę mógł przyjmować pacjentów w swoim prywatnym gabinecie, to czy z polisy OC dostanę jakieś pieniądze?

Nie. Kupując polisę obowiązkową spełnisz wynikający z ustawy obowiązek ubezpieczenia, ale pamiętaj, że nie będziesz ubezpieczony od wszystkiego.

  1. Czy każde OC obowiązkowe jest takie samo?

Tak, jeżeli chodzi o zakres. Kupując polisę obowiązkową spełnisz wynikający z ustawy obowiązek ubezpieczenia, ale pamiętaj, że nie będziesz ubezpieczony od wszystkiego.