Możliwość wystawienia faktury za opłatę wniosku o wpis do rejestru praktyk zawodowych

Opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk zawodowych fizjoterapeutów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie ustawy o VAT, z uwagi na fakt, iż opłaty te wynikają z ustawowych regulacji dotyczących ograniczeń w zakresie wykonywania działalności leczniczej przez fizjoterapeutów jako członków samorządu zawodowego fizjoterapeutów. W związku z tym, z tytułu […]

Czytaj dalej

Czy będąc w ciąży mogę uczestniczyć w szkoleniu?

Tak, jeśli fizjoterapeutka nie przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie ma przeciwwskazań medycznych do realizacji części praktycznej szkolenia. W innym przypadku uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym w ramach projektu „Fizjo-learning” może być uznane za niezgodne z celem zwolnienia lekarskiego. Uczestnictwo to nie należy do czynności życia codziennego, zatem jest to wykorzystywanie zwolnienia w innym celu niż odzyskiwanie zdolności do pracy, […]

Czytaj dalej

Jak można zapisać się na szkolenie/kiedy możliwe są zapisy na szkolenia?

Zapisy możliwe są poprzez platformę Fizja. Szkolenia przeznaczone są dla fizjoterapeutek i fizjoterapeutów, bez względu na formę wykonywania zawodu, spełniających następujące kryteria naboru: – posiadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, – zatrudnienie lub współpraca z podmiotem leczniczym lub placówką świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności […]

Czytaj dalej

Dlaczego nie dostałem żadnej wiadomości o szkoleniu?

Informacje o zakwalifikowaniu się (lub niezakwalifikowaniu) na szkolenie przesyłane są wyłącznie drogą mailową. W przypadku braku wiadomości w skrzynce mailowej należy sprawdzić folderu typu spam/społeczności/oferty, bowiem mogła tam trafić wiadomość wysyłana z systemu rejestracyjnego

Czytaj dalej

Kto może zapisać się na szkolenia?

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby posiadające PWZFz oraz mające uregulowane składki członkowskie. Osoby, które podadzą błędne dane lub nie mają uregulowanych składek nie będą brane pod uwagę przy zapisach na szkolenie w ramach dostępnych miejsc. W szkoleniu mogą brać udział fizjoterapeuci spełniający powyższe warunki niezależnie od posiadanego tytułu zawodowego.

Czytaj dalej

Czy magister bez 3-letniego doświadczenia, może samodzielnie przyjąć, zaplanować i poprowadzić fizjoterapię pacjenta, który ma skierowanie (bez wypisanych zabiegów) od ortopedy?

Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U z 2018 r. poz. 465, z późn.zm.). Rozporządzenie określa minimalne wymogi które muszą spełnić świadczeniodawcy chcący realizować świadczenia gwarantowane, w tym również wizytę fizjoterapeutyczną, w ramach której odbywa się badanie […]

Czytaj dalej