Zgłaszanie problemów technicznych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Izba Fizjoterapeutów nie obsługuje strony https://rpwdl.csioz.gov.pl/ od strony technicznej. W związku w powyższym problemy dotyczące m.in.: rejestracji,  logowania,  odzyskiwania hasła,  błędów pojawiających się podczas generowania certyfikatów,  i wszelkich innych spraw dotyczących działania Rejestru prosimy zgłaszać do Administratora Technicznego Systemu telefonicznie lub mailowo:  telefon 19 239,  e-mail: rpwdl@cez.gov.pl  Pomoc oferowana jest w godz. 9:00 – […]

Czytaj dalej

Zmiany od 1 lipca 2021 roku związane z systemem P1

Po przejściowym okresie 10 lat to właśnie dzisiaj, od 1 lipca br., wchodzi obowiązek sprawozdawania informacji o zdarzeniach medycznych na rządową platformę P1 dla wszystkich zawodów medycznych, wynikający z przepisów o systemie informacji w ochronie zdrowia. Sprawozdawanie informacji o zdarzeniach medycznych jest częścią ogólnopolskiego Systemu Informacji medycznej (SIM), a także składową światowych systemów informacji o […]

Czytaj dalej

Informacje dla użytkowników Finezjo. Jak zaimportować certyfikaty do Finezjo?

Aplikacja Finezjo umożliwia integrację z P1. Odpowiedni moduł dzięki któremu można dokonać integracji znajduje się w zakładce Ustawienia > Integracja z P1. (W przypadku podmiotów leczniczych tylko administrator ma wgląd w tę zakładkę). Proces integracji z P1 Przygotowanie danych Instrukcja krok po kroku jak złożyć wniosek o założenie konta w systemie P1 oraz wygenerować certyfikaty […]

Czytaj dalej

Jak założyć konto w systemie P1 i wygenerować certyfikat?

Zakładanie konta w systemie P1 i generowanie certyfikatu dla indywidualnych praktyk fizjoterapeutycznych jest już możliwe. Dowiedz się, co należy zrobić. Jeśli masz zarejestrowaną praktykę fizjoterapeutyczną Przed 1 lipca 2021 złóż wniosek o założenie konta w systemie P1 oraz wygeneruj certyfikaty. Jak to zrobić? KLIKNIJ TUTAJ! Z procedurą możesz zapoznać się także na filmie instruktażowym przygotowanym […]

Czytaj dalej

Szczegółowa lista danych raportowanych do systemu P1

W nawiązaniu do wchodzącego w życie 1 lipca 2021 roku obowiązku przesyłania danych o świadczeniach zdrowotnych udzielanych pacjentom do systemu P1, poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres tych danych. Jeśli jeszcze nie wiesz co to jest system P1 i co należy zrobić przed 1 lipca, przeczytaj dwa poniższe komunikaty: Co to jest system P1, kogo dotyczy oraz […]

Czytaj dalej

Podstawowe informacje o systemie P1

Co to jest system P1? System P1 czyli dokładnie „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” to elektroniczna platforma usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, która ma umożliwić gromadzenie, analizowanie i udostępnianie informacji o zdarzeniach medycznych w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w […]

Czytaj dalej

Jak dokonać zmiany danych w KRF

Zgodnie z art. 32 Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty osoby wpisane do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów mają obowiązek zgłaszania zmian danych w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zmiany. I. Zmiany należy dokonać poprzez wypełnienie wniosku o zmianę danych w KRF, który jest dostępny na poniższej stronie KIF kif.info.pl/wnioski-do-krf/ Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający […]

Czytaj dalej

Dane udostępnione w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów

Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty art. 30 ust. 2 Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów jest jawny w zakresie następujących danych i informacji dotyczących Fizjoterapeuty: imienia i nazwiska, stopnia naukowego i tytułu naukowego (podczas rejestracji wniosków o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu weryfikowany był Państwa tytuł zawodowy tj. technik, licencjat, magister. Jeśli posiadają Państwo stopień lub tytuł naukowy, […]

Czytaj dalej