Aplikacja Finezjo umożliwia integrację z P1. Odpowiedni moduł dzięki któremu można dokonać integracji znajduje się w zakładce Ustawienia > Integracja z P1.
(W przypadku podmiotów leczniczych tylko administrator ma wgląd w tę zakładkę).

Proces integracji z P1

Przygotowanie danych

Instrukcja krok po kroku jak złożyć wniosek o założenie konta w systemie P1 oraz wygenerować certyfikaty WSS i TLS znajduje się na stronie pomoc.finezjo.pl/temat/jak-zlozyc-wniosek-o-zalozenie-konta-w-systemie-p1-oraz-wygenerowac-certyfikaty

Należy przygotować również przydzielony unikalny węzeł OID otrzymany w mailu od P1.

Integracja Finezjo z P1

Aby wgrać certyfikaty do aplikacji Finezjo należy kliknąć przycisk “Edytuj” znajdujący się z prawej strony.

Po jego kliknięciu otworzy się okno umożliwiające załączenie plików z certyfikatami (pliki w rozszerzeniu .p12 lub .pfx). Gdy dodane zostaną odpowiedni pliki należy wprowadzić ustalone hasła do plików, po wpisaniu hasła jest opcja jego podejrzenia i zweryfikowania poprawności.

Ostatnim niezbędnym elementem jest podanie przydzielonego unikalnego węzła OID. Jest to identyfikator otrzymany w mailu zwrotnym od P1.

Gdy wszystkie dane zostaną wprowadzone, należy kliknąć “Połącz” – aplikacja automatycznie spróbuje nawiązać połączenie z Centrum e-Zdrowia (CEZ), jeśli wszystkie wprowadzone dane będą poprawne wyświetlony zostanie komunikat “Pomyślnie połączono z P1!”.

Po wykonaniu pozytywnej integracji status w nagłówku strony zmieni się na “Połączony” i zostanie wyświetlona data ważności załączonych certyfikatów.