Egzamin ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty organizowany przez Krajową Radę Fizjoterapeutów

Kogo dotyczy? Osób, które uzyskały dyplom z zakresu fizjoterapii poza Unią Europejską. Wymagane dokumenty: – zaświadczenie o równoważności dyplomu wydane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) lub zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu wydane przez polską uczelnię wyższą prowadzącą kierunek fizjoterapia oraz posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora; – dyplom ( poświadczona notarialnie kopia) wraz z tłumaczeniem […]

Czytaj dalej

Obowiązek statystyczny fizjoterapeutów

Informujemy, że wszystkie praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 2022r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Dz. […]

Czytaj dalej

Przekazywanie informacji do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji wprowadzony został na podmioty wykonujące działalność leczniczą nałożony obowiązek przesyłania informacji o posiadanych wyrobach medycznych i środkach ochrony osobistej. W przypadku praktyk zawodowych określone informacje należy przekazywać corocznie […]

Czytaj dalej

Jak prowadzić leczenie uzdrowiskowe podczas stanu epidemii?

Z dniem 15 czerwca 2020 r. zniesiono czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego. Warunkiem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta oraz opiekuna dziecka z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni […]

Czytaj dalej

Obowiązek rejestracji praktyki zawodowej

Od dnia 31 października 2019 r. każdy fizjoterapeuta wykonujący świadczenia zdrowotne w ramach działalności gospodarczej, ma obowiązek posiadania wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jako podmiot leczniczy lub praktyka zawodowa. Wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej może wiązać się z odpowiedzialnością z tytułu wykroczenia na podstawie art. 60(1) § 1 […]

Czytaj dalej

Jak założyć własny gabinet?

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem, w którym podpowiadamy jak założyć własny gabinet odpowiedni dla Praktyk Zawodowych. pomoc.kif.info.pl/wp-content/uploads/2021/05/KIF_Jak-założyć-gabinet_maj-2021-1.pdf Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem KIF dotyczącym rozporządzenia Ministra Zdrowia na temat dokumentacji medycznej: https://kif.info.pl/obowiazek-prowadzenia-dokumentacji-medycznej-przez-fizjoterapeutow/

Czytaj dalej