Wszelkie rodzaje rehabilitacji leczniczej (w tym m.in.: ambulatoryjna, domowa, w ramach ośrodka i oddziału dziennego oraz stacjonarnej) wciąż mogą być prowadzone w strefie żółtej bez dodatkowych ograniczeń.