Fizjoterapeuta pyta: “Pracuję w sanatorium na umowę o pracę. 26.03 kończymy turnus. Od dnia 01.04 według tego, co kazał nam podpisać pracodawca jesteśmy na urlopie bezpłatnym, bez składki zdrowotnej itd. Czy to zgodne z prawem by wymuszono na nas podpisanie takiego wniosku? Co z naszym ubezpieczeniem? Czy nie należy nam się żadna zapomoga itd.?”

Odpowiedź:

Pracodawca nie może zmusić samodzielnie pracownika do urlopu bezpłatnego. Pracodawca nie może zatem wysłać pracownika na urlop bezpłatny wbrew woli pracownika. Takiego urlopu udziela pracodawca na wniosek pracownika. W trakcie urlopu bezpłatnego pracownik nie podlega ubezpieczeniu społecznemu. Nie może również zarejestrować się jako bezrobotny, ponieważ formalnie dalej pozostaje w stosunku pracy. Z tytułu urlopu bezpłatnego aktualnie nie przysługuje żadna zapomoga.