Co z fizjoterapeutami pracującymi w szpitalach, które zostały przekształcone na czas epidemii w szpitale zakaźne?

Fizjoterapeuta pyta: “Co z fizjoterapeutami pracującymi w szpitalach, które zostały przekształcone na czas epidemii w szpitale zakaźne – czy obecność i prowadzenie rehabilitacji w tych placówkach jest konieczna?      W jaki sposób można zabezpieczyć zespół? Czy Dyrekcja może nas oddelegować do innych obowiązków czy stanowisk pracy? Czy dyrekcja może nas wysłać na urlopy bezpłatne, czy możemy nawet dostać […]

Czytaj dalej

Jestem pracodawcą, czy w obecnej sytuacji mogę wymagać od pracowników wykorzystania urlopu wypoczynkowego?

Fizjoterapeuta pyta: “Jestem przedsiębiorcą zatrudniającym kilku fizjoterapeutów. Od dziś chcę zamknąć przychodnię. Czy w związku z tym mogę wymagać od pracowników wypełnienia wniosków o urlop wypoczynkowy? Nawet wbrew ich woli? Nie mam pomysłu na jakiej zasadzie dać pracownikom dwa tygodnie wolnego nie zabierając pensji. Mam tylko dwie osoby, które mają małe dzieci i mogą skorzystać z […]

Czytaj dalej

Czy pracodawca może wysłać pracownika na bezpłatny urlop?

Fizjoterapeuta pyta: “Pracuję w sanatorium na umowę o pracę. 26.03 kończymy turnus. Od dnia 01.04 według tego, co kazał nam podpisać pracodawca jesteśmy na urlopie bezpłatnym, bez składki zdrowotnej itd. Czy to zgodne z prawem by wymuszono na nas podpisanie takiego wniosku? Co z naszym ubezpieczeniem? Czy nie należy nam się żadna zapomoga itd.?” Odpowiedź: Pracodawca […]

Czytaj dalej

Co w sytuacji gdy pracodawca w ramach umowy karze pełnić mi funkcje pomocy opiekuna medycznego?

Co w sytuacji gdy pracodawca w ramach umowy karze pełnić mi funkcje pomocy opiekuna medycznego – w dalszym ciągu jest kontakt z pacjentem, co więcej na salach znajduje się kilka łóżek, a pracując jako „pomoc” mamy bliższy kontakt z pacjentem (podczas rehabilitacji w niektórych przypadkach istnieje możliwość zachowania wymaganego odstępu pokazując pacjentowi z odległości 1,5-2m […]

Czytaj dalej

Czy szef może zwolnic nas w okresie epidemii – jako powód podaje brak możliwości wyrobienia kontraktu i wypłacenia fizjoterapeutom pensji?

Fizjoterapeuta pyta: “Witam. Jestem zatrudniona na pełen etat w placówce medycznej na stanowisku mgr fizjoterapii. Szef chce zwolnić fizjoterapeutów w tak trudnym okresie. I mam pytanie: czy może zwolnić nas w okresie epidemii – jako powód podaje brak możliwości wyrobienia kontraktu i wypłacenia fizjoterapeutom pensji?” Odpowiedź: Sam fakt braku możliwości finansowych i stan epidemii nie może […]

Czytaj dalej

Czy fizjoterapeuci mogą być odesłani do pracy w pomocy przy pacjentach zarażonych wirusem SARS-CoV-2?

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne, a takim zawodem są fizjoterapeuci, oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu […]

Czytaj dalej

Czy są podjęte jakieś działania dotyczące wspomagania fizjoterapeutów świadczących usługi w oparciu o umowę o dzieło?

KIF podejmuje szereg działań, które mają na celu zapobieżenie negatywnym skutkom istniejącego stanu rzeczy. Należ wziąć jednak pod uwagę, że zakres działania KIF jest w tym zakresie ograniczony przepisami prawa. W związku z powyższym KIF apeluje do instytucji, w tym do Prezesa Rady Ministrów o włączenie przedstawiciela Krajowej Izby Fizjoterapeutów do zespołu, który pracuje nad […]

Czytaj dalej

Czy w czasie kiedy z powodu koronawirusa działalność uzdrowisk będzie zawieszona, czy pensje będą wypłacane fizjoterapeutom, czy będziemy musieli być przymusowo na urlopach bezpłatnych? Co z wynagrodzeniem?

Zgodnie z § 10 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697) ustanawia się do odwołania czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w […]

Czytaj dalej

Czy istnieją przepisy prawne regulujące kwestię wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowy zlecenie w czasie epidemii?

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 374, 567, 568, i 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478, 1493), uchwalono przepis art. 15zq, zgodnie z którym osobie wykonującej umowę […]

Czytaj dalej

Czy pracodawca ma obowiązek wypłacenia pracownikom pełnego wynagrodzenie mimo zawieszenia działalności zakładu?

Fizjoterapeuta pyta: “W dniu 14 marca 2020 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które umożliwia w okresie przejściowym zachowanie dotychczasowego poziomu przychodów świadczeniodawców dzięki utrzymaniu porównywalnych miesięcznych płatności z tytułu realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Czy pracodawca powinien wypłacać pensję w wysokości 100% jej […]

Czytaj dalej