Czy hotel prywatny, niebędący uzdrowiskiem, ale znajdujący się w miejscowości uzdrowiskowej podlega pod Rozporządzenie o wstrzymaniu świadczeń w lecznictwie uzdrowiskowym?

Fizjoterapeuta pyta: „Czy hotel prywatny, niebędący uzdrowiskiem, ale znajdujący się w miejscowości uzdrowiskowej podlega pod Rozporządzenie o wstrzymaniu świadczeń w lecznictwie uzdrowiskowym?” Odpowiedź:  W przypadku podmiotu prywatnego niebędącego uzdrowiskiem zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych nie stosuje się do niego […]

Czytaj dalej

Czy praca fizjoterapeutów w zakładach ZPO (Zespół Placówek Oświatowych) powinna zostać zawieszona?

Zmiany w rozporządzeniu z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) dotyczą zniesienia ograniczeń w udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii w ramach działalności leczniczej. Dotyczy to więc tych czynności zawodowych fizjoterapeuty, które wykonywane są w ramach podmiotu leczniczego […]

Czytaj dalej

Prowadzę prywatny gabinet fizjoterapeutyczny, czy w obecnej sytuacji muszę wstrzymać działalność?

W dniu 2 maja 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792). Rozporządzenie przewiduje zniesienie z dniem 4 maja 2020 r. czasowego ograniczenia: wykonywania działalności leczniczej polegającego na zaprzestaniu udzielania świadczeń opieki […]

Czytaj dalej

Jakie są wytyczne dla fizjoterapeutów pracujących w sklepach medycznych?

Nie ma przepisów, które by ograniczały działalność sklepów medycznych, zarówno tych prowadzonych w budynkach, jak i tych w obiektach handlowych i usługowych. Niemniej aktualne pozostają wytyczne dotyczące obsługi klientów w zakresie nałożenia na obiekty handlowe i usługowe, w których odbywa się handel detaliczny wyrobów medycznych, obowiązku: 1) zapewnienia rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk; […]

Czytaj dalej

Pracuję na umowę o pracę/zlecenie w klubie fitness/SPA/dps/innej placówce niebędącej podmiotem leczniczym. Czy ja też mogę od 4.05.2020 r. wrócić do wykonywania zawodu?

Fizjoterapeuta pyta: „Pracuję na umowę o pracę/zlecenie w klubie fitness/SPA/dps/innej placówce niebędącej podmiotem leczniczym. Czy ja też mogę od 4.05.2020 r. wrócić do wykonywania zawodu?” Odpowiedź:  Zmiany w rozporządzeniu z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) dotyczą zniesienia […]

Czytaj dalej

Czy ośrodki oferujące usługi ambulatoryjne powinny zrezygnować z przyjmowania pacjentów?

W dniu 2 maja 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792). Rozporządzenie przewiduje zniesienie z dniem 4 maja 2020 r. czasowego ograniczenia: wykonywania działalności leczniczej polegającego na zaprzestaniu udzielania świadczeń opieki […]

Czytaj dalej

Czy wizyty domowe udzielane przez fizjoterapeutów w ramach kontraktu z NFZ powinny zostać odwołane?

Obecnie przepisy nie określają żadnych ograniczeń w wykonywaniu świadczeń fizjoterapeutycznych, a pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym. Niemniej nadal obowiązuje stan epidemii, stąd przypominamy o bezwzględnej konieczności stosowania procedur zapobiegającym zakażeniom. Pomocne mogą […]

Czytaj dalej

Wstrzymanie udzielania świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.

Fizjoterapeuta pyta: „Mam prośbę o interpretację rozporządzenia, które wydał Minister Zdrowia odnośnie wstrzymania udzielania pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego po 14 marca. Co w przypadku turnusów sanatoryjnych, które trwają? Czy zabiegi mają być wykonywane normalnie do końca trwania turnusu? W przypadku sanatorium, w którym pracuje to jeszcze 2 tygodnie. […]

Czytaj dalej

Jakie jest stanowisko NFZ odnośnie telemedycyny (porady telefoniczne lub e-mailowe)?

Fizjoterapeuta pyta: „Czy znane jest Państwu stanowisko NFZ odnośnie usługi telemedycyny (porady telefoniczne, mailowe-filmy z terapii oraz połączenia za pomocą skype’a) w przypadku ośrodka dziennego świadczącego usługi w zakresie wczesnej interwencji dla dzieci w wieku 0-3 lat?” Odpowiedź:  W zakresie świadczeń finansowanych przez NFZ w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zakresie świadczeń […]

Czytaj dalej

Czy pieniądze z zabezpieczenia 1/12 kontraktu z NFZ mają charakter bezzwrotny?

Zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ostateczne rozliczenie środków finansowych wypłaconych świadczeniodawcom w formie zabezpieczenia 1/12 kontraktu musi nastąpić w terminie do zakończenia okresu rozliczeniowego określonego w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na zasadach określonych […]

Czytaj dalej